Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai công tác năm 2015

09/01/2015

Sáng 09/1/2015, tại Trụ sở Bộ, Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2014, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, xã hội nước ta và có tác động đến công tác thanh tra, kiểm tra. Mặc dù còn có khó khăn về số lượng đội ngũ thanh tra viên, điều kiện cơ sở vật chất, trang-thiết bị, hệ thống thông tin điện tử của thanh tra ngành… song Thanh tra Bộ đã chủ động triển khai và hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ kế hoạch được phê duyệt và nhiệm vụ đột xuất được giao theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Bộ LĐ-TBXH và UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.  
Kết thúc năm 2014, Thanh tra toàn ngành đã triển khai 9.030 cuộc thanh tra (tăng 349 cuộc so với năm 2013; ban hành 35.939 kiến nghị (tăng 35,8% so với năm 2013); 2.809 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tăng 101% so với năm 2013) với tổng số tiền xử phạt là 13,17 tỷ đồng (giảm 8,5% so với năm 2013); phát hiện 37 cán bộ thực hiện sai chính sách (giảm 51,92% so với năm 2013); kiến nghị cắt, thu hồi do sai phạm là 26,88 tỷ đồng (tăng 220% so với năm 2013), trong đó Thanh tra Bộ kiến nghị thu hồi 22,3 tỷ đồng (lĩnh vực người có công) và 2,07 tỷ đồng (lĩnh vực dạy nghề), Thanh tra Sở LĐTBXH các tình thành phố kiến nghị thu hồi 2,5 tỷ đồng.
Thanh tra Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố đã phát 24.046 phiếu tự kiểm tra (tăng 9,4% so với năm 2013), thu về 8.868 phiếu, xử lý 6.732 phiếu, phát hiện 30.548 sai phạm thông qua xử lý phiếu. Trong năm 2014, Thanh tra toàn ngành tiếp 11.868 lượt công dân (giảm 192 lượt so với năm 2013); xử lý 17.514 đơn, thư (giảm 4,4% so với năm 2013) và giải quyết 802 vụ khiếu nại, tố cáo (giảm 15% so với năm 2013). Thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với các mạng tại 04 tỉnh: Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Nghệ An và Bắc Ninh. Thanh tra chuyên đề thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại 02 tỉnh Thái Bình và Vĩnh Phúc. Thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tại 17 đơn vị trên địa bàn 03 tỉnh: Kon Tum, Bắc Giang và Quảng Bình ban hành 80 kiến nghị. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam kiểm tra liên ngành việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh và việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động.
Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Thanh tra Bộ tiếp tục thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành, trong đó tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu, công tác đầu tư cơ bản, thanh tra chuyên đề an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; thanh tra lĩnh vực người có công; thanh tra lĩnh vực trẻ em, bình đẳng giới, bảo trợ xã hội; thanh tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội; thanh tra dạy nghề cho lao động nông thôn.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa phát biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa đánh giá cao sự nỗ lực của thanh tra ngành trong năm 2014. Năm vừa qua Thanh tra ngành đã dám đương đầu với nhiều vấn đề phức tạp, phát hiện và đưa ra nhiều vụ việc xử lý hành chính và hình sự được dư luận xã hội đồng tình cao, đem lại niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Thứ trưởng yêu cầu Thanh tra Bộ cần tăng cường nâng cao năng lực quản lí nhà nước về thanh tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; tập trung xây dựng và thực hiện hoàn thành kế hoạch thường xuyên và đột xuất trong cả năm.
Xem