Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình chủ động bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương

04/02/2020

 Năm 2019, tiếp tục đánh dấu một bước phát triển của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình với nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và là cầu nối đưa các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống... góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn, tạo đà cho năm 2020 về đích sớm cho năm cuối của giai đoạn 5 năm.

 Trước hết là vệc tham mưu xây dựng chính sách về an sinh, xã hội, căn cứ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 21 kế hoạch, trình Tỉnh ủy ban hành 01 Chương trình hành động; trình HĐND tỉnh ban hành 01 nghị quyết. Theo thẩm quyền Sở đã thể chế và ban hành hành 53 kế hoạch,  1850 công văn và 6.100 quyết định, để hướng dẫn, chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ công tác.

Thực hiện chính sách lao động, tiền lương và BHXHtoàn ngành đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 4200 lao động, kinh phí trên 44,5 tỷ đồng, Hiện nay toàn tỉnh có 76.400 lao động tham gia đóng BHXH đạt 18%. Ngành cũng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp và người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định, không có các vụ đình công, tranh chấp lao động phức tạo xảy ra. Tiền lương của người lao động ổn định và tăng hơn so với năm trước.
Trong công tác giải quyết việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hòa Bình phối hợp với Phòng LĐTBXH; UBND các huyện, thành phố tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm tại các địa phương, tại Trung tâm và các văn phòng đại diện cho 5.450 người lao động, số lao động tìm kiếm được việc làm là 231 người. Năm 2019, đã tổ chức 20 phiên Giao dịch việc làm với 399 lượt đơn vị, doanh nghiệp, và trên 5.000 lao động tham gia, tổng số người lao động được tư vấn là 4.613 người, tổng số người lao động được tuyển dụng là  854 người. Năm 2019, Sở LĐTBXH cũng đã thẩm định hồ sơ và giới thiệu 22 doanh nghiệp về các huyện, thành phố trong tỉnh để tư vấn và tuyển chọn lao động. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hòa Bình đã thực hiện thông báo thông tin tuyển chọn đi xuất khẩu lao động, tuyên truyền vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc trở về nước khi hết hạn hợp đồng, thực hiện hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong Khu Công Nghiệp tỉnh Quảng Ninh theo biên bản ghi nhớ về việc cung ứng lao động và tuyển sinh học nghề giữa hai Sở.
Hộ nghèo  tiếp nhận bò được hỗ trợ để tạo sinh kế
Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2019 toàn tỉnh giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 16.700 lao động đạt 106,4% kế hoạch, trong đó lao động được giải quyết việc làm thông qua quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm là 1.586 chỉ tiêu.  Cơ cấu lao động trong nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần. Tổng lao động tham gia hoạt động kinh tế cuối năm 2019 khoảng 560.000 người, trong đó lao động trong ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm  khoảng 60,8%, tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị còn 2,8%.
Công tác an toàn, vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp cũng được quan tâm. Năm qua, số vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh đã giảm hơn so với năm 2018, nhiều doanh nghiệp đã chủ động cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện đầy đủ các Thông tư của Bộ LĐ – TBXH về công tác giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình. Tổ chức đoàn giáo viên tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm quốc gia lần thứ VI năm 2019 đạt 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích. Sở cũng hướng dẫn các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020, thực hiện việc tư vấn, thông tin tuyển sinh các trình độ, ngành nghề đào tạo và định hướng nghề nghiệp sau đào tạo cho lao động các địa phương để đăng ký tham gia học nghề cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Kết quả tuyển sinh đào tạo nghề đạt 15.964 chỉ tiêu (đạt 103% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,2%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 22%.
Thực hiện các công tác chăm sóc đời sống người có công, năm 2019, Hòa Bình đã thực hiện xét duyệt danh sách cấp 11.895 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân. Cấp giấy chứng nhận cho 144 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời chế độ đối với người có công và thân nhân cho trên 1.487 trường hợp người có công với cách mạng. Triển khai xây dựng đề án số hóa hồ sơ người có công của tỉnh phục vụ cho công tác quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công; thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện trên toàn địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã hực hiện chế độ điều dưỡng sức khoẻ cho 3.184 người có công và thân nhân, kinh phí 5,9 tỷ đồng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh vận động được 649 triệu đồng. Trong các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Quốc khánh 2/9, các hoạt động kỷ niệm,… tỉnh đều hướng dẫn các địa phương thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của các tổ chức và cá nhân với 51.868 suất quà đến người có công và thân nhân người có công với cách mạng tổng kinh phí 10.961 triệu đồng, tỷ lệ hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân trên cùng địa bàn là 99,5%…
Đối với công tác giảm nghèotừ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lồng ghép với nguồn vốn từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm 3,38% (còn 11,36%), đạt 112,67% chỉ tiêu kế hoạch do UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao. Người nghèo đã được tổ chức mua, cấp 571.160 thẻ BHYT thẻ BHYT miễn phí. Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh đã hỗ trợ cho người nghèo đi khám chữa bệnh số kinh phí  1.165 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 62 nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ “Ngày vì người nghèo” với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.840 triệu đồng. Thực hiện các chương trình tín dụng. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 29.800 lượt khách hàng vay với số vốn là 929.377 triệu đồng để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xây dựng công trình nước sạch, sửa chữa làm nhà ở, xuất khẩu lao động… để vươn lên xóa nghèo. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ thường xuyên, trợ giúp đột xuất, quan tâm, chăm lo động viên tinh thần và vật chất đối với người nghèo, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội, có hoàn cảnh đặc biệt.
Công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong năm qua cũng đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã tiếp tục duy trì phát triển những mô hình, cách làm hay đạt hiệu quả như "Mô hình xã, phường phòng ngừa ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm và cai nghiện dạy nghề tạo việc làm, hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, mại dâm" do Sở LĐTBXH chỉ đạo; "Mô hình xã, phường lành mạnh không có tội phạm, không có ma túy" do Công an tỉnh chỉ đạo; mô hình "Nhóm nòng cốt tuyên truyền viên ở khu dân cư" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; mô hình "Tổ liên gia tự quản" ở xã Yên Lạc (Yên Thủy), xã Xuất hóa, Vũ Lâm (Lạc Sơn), xã Chiềng Châu (Mai Châu)... Kết quả đã góp phần quan trọng vào công tác quản lý địa bàn, hạn chế sự gia tăng tệ nạn ma túy, mại dâm; đến nay toàn tỉnh tiếp tục duy trì 62/210 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy và 182/210 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm. Công tác cai nghiện phục hồi tại các cơ sở cai nghiện ma túy đảm bảo tốt các chế độ, chính sách đối với học viên.  Năm 2019, Cơ sở cai nghiện ma túy số I quản lý cai nghiện cho 538 lượt học viên. Cơ sở cai nghiện ma túy số II tiếp nhận, điều trị cai nghiện cho 335 lượt học viên.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực về bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, thanh tra, pháp chế, cải cách thủ tục hành chính cũng được tỉnh quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả tích cực. Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ LĐTBXH, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, tập thể công chức viên chức và lao động trong ngành LĐTBXH tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bước sang thềm năm mới 2020 - năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ngành LĐTBXH tỉnh Hòa Bình xác định việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 là rất quan trọng, góp phần tạo nên thành công trong thực hiện Nghị quyết đại hội trong cả nhiệm kỳ, đồng thời tạo tiền đề cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2025. Vì vậy, năm 2020, toàn ngành sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thúc đẩy thị trường lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động; nâng cao đời sống người có công; giảm tỷ lệ hộ nghèo; trợ giúp, tạo điều kiện cho những người thiệt thòi, yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường thân thiện, lành mạnh, an toàn; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phấn đấu thu hẹp khoảng cách về giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ, đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội; kiểm soát chặt chẽ tiến tới giảm dần tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần gìn giữ an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn toàn tỉnh./.
Quách Thị Kiều
Giám đốc  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
Xem