Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Triển khai tốt phương châm “Hành động, bứt phá, hiệu quả”

28/01/2020

Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: 2019 là một năm rất thành công với Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2019 là 1 năm thành công trong xây dựng thể chế

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra phương châm hành động: Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và bứt phá. Ngành Lao động – Người có công và Xã hội đã đón nhận sự chỉ đạo toàn diện sâu sắc và thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Toàn ngành đã nỗ lực rất lớn và đạt, vượt căn bản các mục tiêu đề ra. Trong đó đặc biệt là 3 đột phá: Xây dựng thể chế đổi mới; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và từng bước hình thành thị trường lao động đồng bộ, hiện đại và lành mạnh.
Bộ đã hoàn thành 196 trên 196 nhiệm vụ và không có nhiệm vụ quá hạn. Ngành cũng đã hoàn thành 3 chỉ tiêu căn bản mà Quốc hội giao, đó là: Giảm nghèo; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; giảm tỷ lệ thất nghiệp. Nhờ hoàn thành 3 chỉ tiêu này đã góp phần quan trọng cùng với cả nước hoàn thành 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội chung của cả nước năm 2019.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành tất cả các Đề án, Chương trình do Chính phủ đề ra. Về giảm nghèo, Việt Nam đã đạt thành tích tương đối tốt. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ giảm nghèo chỉ còn dưới 4% và đã giảm tỷ lệ hộ nghèo tương đương 1,35%. Nếu theo 3 tiêu chí mà Liên hợp quốc đánh giá thì tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam chỉ còn 1,45% và quốc tế đánh giá đây là một thành công ngoạn mục của Việt Nam.
toan-canh-phien-hop-1574237981.jpg
Quốc hội  thông qua Bộ luật Lao động với tỷ lệ tán thành 90,06%
Năm 2019 là 1 năm rất thành công trong xây dựng thể chế với trên 8 với đề án. Đặc biệt là việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn và thông qua Bộ luật Lao động với tỷ lệ tán thành 90,06%. “Đây là Bộ luật có nhiều nội dung lớn, phức tạp, nhạy cảm, qua đó đã nội luật hóa công ước và các cam kết quốc tế, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường…” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua là một quyết sách rất sáng suốt có tầm nhìn dài, có tính chất chiến lược của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong Bộ luật có những vấn đề mới như mở rộng đối tượng phạm vi điều chỉnh về tiền lương tối thiểu; phát triển các tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu để thích ứng với các thách thức trong giải quyết vấn đề già hóa dân số…
“Bộ luật Lao động 2019 khi có hiệu lực từ 01/01/2021 sẽ làm thay đổi hai vấn đề rất quan trọng: một là, tiêu chuẩn lao động và hai là, quan hệ lao động. Bộ luật Lao động 2019 sẽ có một sức sống rất dài trong lịch sử xây dựng pháp luật lao động Việt Nam…” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, khẳng định.
anh-5c-6561-15797719891611520813415.jpg
Buổi gặp mặt tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.
Cùng với đó, lĩnh vực người có công cũng tạo ra những đột phá rất mạnh mẽ. Hiện 95% hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở đã được thực hiện theo Quyết định 22 của Thủ tướng. Đồng thời, giải quyết xác nhận và công nhận trên 1.000 trường hợp liệt sĩ chủ yếu hy sinh thời kỳ chống Pháp. Cho đến nay, 22 tỉnh/thành phố đã hoàn thành căn bản việc xác nhận hồ sơ người có công. Từng bước số hóa hồ sơ người có công để áp dụng vào thực tiễn.
Trên thị trường lao động đạt nhiều kết quả nổi bật. Trước hết, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có một bước đổi mới và nâng cao về chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt, năm 2019 hoàn thành 107% chỉ tiêu kế hoạch đề ra về mục tiêu giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, chuyển mạnh sang hướng đặt hàng đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo đầu ra, liên kết với doanh nghiệp. Chính vì thế, đã từng bước biến doanh nghiệp thành nhà trường thứ hai để cùng phối hợp. 
Việt Nam cũng đẩy mạnh việc liên kết đào tạo với nước ngoài, đặc biệt là việc chuyển giao và công nhận bằng cấp trong 34 bộ giáo trình giữa Việt Nam và Australia, Cộng hòa Liên bang Đức. Trên cơ sở đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Chính phủ tổ chức Diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam để tạo ra một sự đột phá trong chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, nâng cao năng suất lao động Việt Nam.
bo-truong222nqh07009-1579579464433860801055.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan triển lãm kỹ năng nghề trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.
Trong lĩnh vực việc làm, tỷ lệ thất nghiệp hiện chỉ ở mức 2,2% và có những Quý giảm xuống còn 1,98%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị cũng ở mức 3%.
Lĩnh vực đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài đạt 152.000 người. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Nhưng điều đáng quan tâm là thị trường mới, thị trường tiềm năng; những lĩnh vực ngành, nghề công việc thuận lợi và có thu nhập cao, đảm bảo để cho người lao động được bồi dưỡng kỹ năng, được nâng cao kiến thức, được nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương lao động đều được quan tâm.
Những lĩnh vực khác cũng được đặc biệt quan tâm như: Bảo trợ xã hội; vấn đề bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội được triển khai tương đối toàn diện; có thể thấy tổng quát chung là 1 năm mà Bộ đã hoàn thành và hoàn thành rất tốt các chỉ tiêu mà các cấp có thẩm quyền giao năm 2019.
Chủ động, tích cực với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN
Về những chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác lao động - người có công và xã hội năm 2020, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cho biết: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cả nước hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bộ cũng đã nghiên cứu xây dựng Kế hoạch, Chiến lược thực hiện công tác lao động - người có công và xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Để thực hiện thành công, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong đó có Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phải chủ động, quyết liệt và sáng tạo hơn trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, về công tác xây dựng thể chế, năm 2020 số lượng văn bản Bộ tập trung xây dựng để ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành rất lớn. Đặc biệt là các văn bản pháp luật trình Quốc hội, Chính phủ ban hành gấp hơn hai lần trung bình hằng năm, với dự kiến 80 đề án, bao gồm: 01 dự án luật, 01 hồ sơ gia nhập công ước, 48 nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trong đó có 25 nghị định, ưu tiên 11 nghị định liên quan đến hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động) và 30 thông tư của Bộ trưởng.
Một số đề án lớn, quan trọng như: Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Gia nhập Công ước số 105 của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức (theo cam kết của Quốc hội và Chính phủ), sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời, tập trung triển khai thể chế hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động để Bộ luật kịp thời đi vào cuộc sống ngay từ đầu năm 2021.
Anh-4e---5170_1.jpg
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2020, công tác giảm nghèo bền vững với các hộ nghèo, hộ chính sách không có điều kiện và khả năng thoát nghèo sẽ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai quyết liệt.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng công tác này vẫn đặt ra rất nhiều thách thức; không phải ngày một, ngày hai và phải xác định ngày càng khó hơn. Nhưng không vì thế mà chúng ta lùi bước mà phải quyết liệt thực hiện với tư tưởng chỉ có giảm nghèo bền vững, đời sống của người dân mới được nâng cao, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo mới giảm đi. Chỉ khi đó, chúng ta mới phát triển toàn diện và bao trùm để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Với phương châm nói trên, chắc chắn năm 2020 công tác giảm nghèo phải có một tư duy mới. Trước hết, phải xây dựng một chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm, thành công của nhiệm kỳ này (bao gồm về thu nhập, về các tiêu chí vệ sinh, nước sạch, thông tin, giáo dục…). Tách những nơi, những khu vực và những người có khả năng thoát nghèo để chuyển sang hỗ trợ có điều kiện, không bao cấp hay cho không nhưng sẽ tạo cơ chế tốt nhất để vùng đó, người đó thoát nghèo.
Với những người không có khả năng thoát nghèo do hoàn cảnh, sức khoẻ… sẽ chuyển mạnh sang hỗ trợ, bảo trợ xã hội theo cách để họ vừa được thụ hưởng chính sách bảo trợ hơn mức bình thường vừa có biện pháp khuyến khích để không ỉ lại.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, với tinh thần đó, năm 2020 sẽ là năm khởi động chương trình giảm nghèo với tiêu chí giảm nghèo cao hơn, kể cả địa phương, đối tượng, vùng miền, từ đó thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân.
Về lĩnh vực xuất khẩu lao động, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thời gian tới nhất thiết chúng ta chỉ ưu tiên lựa chọn những địa bàn tiềm năng, địa bàn bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Đồng thời lao động Việt Nam phải đảm bảo về kỹ năng, được nâng cao về chuyên môn, ngoại ngữ. Chúng ta chỉ lựa chọn những địa bàn có chiều hướng tốt, trong đó ưu tiên khu vực châu Âu, Nhật Bản, Đức, Romania, Séc, Hungaria.
Bên cạnh đó, chúng ta phối hợp với các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để tập trung vào việc đào tạo đầy đủ kỹ năng cho người lao động trước khi đi và bảo đảm được việc người lao động khi làm việc ở nước ngoài có đầy đủ chế độ chính sách. Khi về nước họ sẽ phục vụ đất nước với một tâm thế, kỹ năng lao động, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và có nguồn vốn nhất định để khởi nghiệp.
imgmd0370-1579780364228715699776.jpg
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Trưởng ban Tổ chức ASEAN 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì phiên họp thứ nhất Trụ cột Cộng đồng Văn hóa – Xã hội, thảo luận về các hoạt động của Năm ASEAN Việt Nam 2020 và sáng kiến của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội.
Liên quan đến Năm ASEAN Việt Nam 2020, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội sẽ bám sát vào 5 nội dung ưu tiên Ủy ban Quốc gia về ASEAN và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, cuối năm 2019, Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội đã xây dựng một kế hoạch tổng thể các hoạt động do Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội phụ trách, cùng với việc điều phối, phát huy vai trò của 13 Bộ, ngành trong khối Văn hóa - Xã hội.
Cụ thể, Năm ASEAN 2020, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN sẽ có 2 sự kiện lớn là Hội nghị Hội đồng Văn hóa - Xã hội (cấp Bộ trưởng) tổ chức vào tháng 4/2020 tại thành phố Đà Nẵng và tháng 10/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cương vị nước Chủ tịch của Cộng đồng, Việt Nam đưa ra 2 sáng kiến là: “Tuyên bố cấp cao ASEAN về  Phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới đang thay đổi” và “Tuyên bố cấp cao ASEAN về Phát triển nghề công tác xã hội”. Cả hai sáng kiến này của Việt Nam đều nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên ASEAN. Ngoài ra, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã có những sự chuẩn bị về mặt nhân sự, bộ máy, cơ chế phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để đảm bảo sự thành công của các sự kiện.
Dự kiến trong năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì tổ chức 33 sự kiện ASEAN ở các cấp độ khác nhau, trong đó có cả một số sự kiện sẽ được tổ chức tại trụ sở Ban thư ký ASEAN nhằm góp phần làm tăng cường hình ảnh một ASEAN gắn kết và năng động, thống nhất.
“Tôi tin là với sự chuẩn bị chủ động, tích cực, có trách nhiệm như vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trong năm 2020” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.
Xem