Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghỉ thai sản có được nhận phụ cấp thâm niên nghề?

03/12/2014

Bà Đào Thị Tuyết Dung (Mỹ Đức, Hà Nội) hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, hưởng lương hệ số 2,66, phụ cấp thâm niên 8%. Tháng 9/2014, tôi nghỉ sinh con, vậy, cách tính chế độ thai sản và chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với trường hợp của tôi như thế nào?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Dung như sau:

Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội thì lao động nữ khi sinh con có điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Ngoài ra, lao động nữ sinh con còn được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương cơ sở cho mỗi con.

Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, tiền lương này bao gồm cả phụ cấp thâm niên nghề. Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được tính trên mức lương cơ sở.

Xem