Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng CNTT năm 2019

30/09/2019

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019, nhằm đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập thông tin, số liệu từ các đơn vị làm cơ sở cho việc đánh giá xếp hạng và xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT của Bộ, ngành các năm tiếp theo.

Các Mẫu phiếu điều tra Molisa ICT Index ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019:

Tài liệu tham khảo:
Bộ đề nghị các đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo (bản mềm được đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ tại mục Molisa ICT Index 2019) và gửi về Bộ (qua Trung tâm Thông tin) trước ngày 30/10/2019, gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: Ictmolisa@molisa.gov.vn.
Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Địa chỉ: Nhà C, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (024) 62703614, fax: (024) 62703609 để được hướng dẫn.

 

Xem