Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Brazil lần đầu được xóa tên khỏi Bản đồ Nghèo đói thế giới

17/09/2014

Theo Báo cáo "Thực trạng không đảm bảo an ninh lương thực thế giới 2014" do Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp cùng Chương trình Lương thực thế giới Liên hợp quốc công bố ngày 16/9, lần đầu tiên quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh là Brazil được xóa tên khỏi Bản đồ Nghèo đói thế giới.

Bộ trưởng Phát triển xã hội Tereza Campell cho biết đây là kết quả của một loạt các chính sách công nhằm giúp nâng cao thu nhập cho tầng lớp người dân nghèo Brazil, tăng nguồn cung lương thực cũng như sự thống nhất trong mạng lưới an ninh xã hội.
Bà đề cập đến một số nhân tố đóng góp chính bao gồm các khoản đầu tư vào hoạt động nông trại gia đình, tăng lương tối thiểu và các chương trình trợ cấp thiết thực như Bolsa Familia (Trợ cấp Gia đình) - chương trình liên bang hỗ trợ tài chính cho các gia đình nghèo để đưa con cái đến trường và Chương trình Bữa ăn học đường quốc gia bảo đảm bữa ăn hàng ngày cho 43 triệu học sinh.
Theo báo cáo trên, số người dân Brazil bị đói đã giảm hơn 80% trong 10 năm trở lại đây.
Xem