Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

ILO lo ngại về điều kiện làm việc của lao động nhập cư trong ngành điện tử tại Malaysia

14/10/2014

Verité, một tổ chức phi chính phủ quốc tế, công bố báo cáo ngày 17/9 vừa qua, cho thấy một phần ba lao động nhập cư trong ngành điện tử tại Malaysia (bao gồm các lao động Việt Nam) ở trong tình trạng bị cưỡng bức lao động.

Theo Verité, mỗi lao động Việt Nam phải trả phí môi giới tuyển dụng là 3.500 Malaysian Ringgit (tương đương 1.080 USD) – cao nhất so với các nước, bao gồm cả Myanmar, Indonesia và Nepal. Trong khi đó, lao động Việt Nam nhận lương thấp nhất – chưa đến 1.000 Malaysian Ringgit (308USD)/tháng. Có tới 40% lao động Việt Nam ở trong tình trạng lao động cưỡng bức. Đây là tỷ lệ cao nhất so với các quốc tịch khác.
 ILO đã nêu ý kiến với Chính phủ Malaysia, tổ chức của chủ sử dụng lao động và người lao động về việc dự thảo một dự án luật nhằm thắt chặt các quy định đối với công ty tuyển dụng tư nhân. ILO khuyến cáo mạnh mẽ rằng, dự thảo luật này cần phải được mở rộng độ bao phủ sang cả các công ty cho thuê lại lao động. ILO đã hỗ trợ đào tạo cho một số thanh tra lao động của Chính phủ Malaysia, giúp họ nhận biết và đối phó với nạn buôn bán người phục vụ bóc lột lao động. ILO luôn sẵn sàng giúp đỡ nhằm giải quyết vấn đề này.
Hiện ILO đang làm việc với Liên đoàn Chủ sử dụng lao động của Malaysia (MEF) để xây dựng những hướng dẫn về tuyển dụng và bố trí việc làm cho lao động di cư.
Xem