Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế): Liên kết tìm việc làm cho người lao động

18/09/2014

Chính thức hoạt động từ 2009, từ đó đến nay, Trung tâm dạy nghề (TTDN) huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) luôn thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đào tạo nghề do UBND huyện đề ra, góp phần giúp người lao động trên địa bàn có việc làm và thu nhập ổn định.

Những năm qua, huyện Phong Điền phát triển kinh tế với cơ cấu ngành nghề nông, lâm và ngư nghiệp chiếm phần lớn; lồng ghép vào đó là các ngành tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống. Với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước kết hợp chính sách kêu gọi, thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp, tại địa phương đã hình thành khu công nghiệp Phong Điền và các cụm công nghiệp nhỏ. Để có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn và lao động đi làm việc ở các địa phương khác trong tỉnh, trong nước hay ra nước ngoài làm việc, huyện Phong Điền đã có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) trong việc học tập, nâng cao tay nghề. Cùng với đó, địa phương đã tập trung vốn đầu tư để mở, nâng cấp các cơ sở dạy nghề, trong đó có TTDN Phong Điền.         
Được biết, mỗi năm Phòng LĐ – TBXH Phong Điền đều huy động Trung tâm dạy nghề huyện và các cơ sở đào tạo nghề cùng tham gia dạy nghề trung và ngắn hạn cho NLĐ địa phương, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn. Các cơ sở dạy nghề đã phối hợp với các địa phương, các doanh nghiệp tổ chức dạy nghề cho NLĐ và giải quyết việc làm sau học nghề, vì vậy hầu hết các học viên sau khi kết thúc khóa học đều tìm được việc làm phù hợp. TTDN Phong Điền đã áp dụng một số mô hình có hiệu quả vào việc xóa đói giảm nghèo tại địa phương, như mô hình trồng ném ở xã Phong Thu, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở xã Phong Hải, khai thác cao su ở xã Phong Mỹ, trồng rau trên cát ở xã Điền Lộc... Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn đã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề để nâng cao năng lực đào tạo, đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề ở cấp huyện được nâng lên cả số lượng và chất lượng.
Hiệu quả khả quan trong công tác đào tạo nghề của huyện Phong Điền nói chung và của TTDN huyện nói riêng là tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò quan trọng của việc dạy nghề cho NLĐ, nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ, góp phần giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân. Quy trình tổ chức dạy nghề được thực hiện khoa học từ việc công khai quy hoạch, tư vấn cho NLĐ xác định nghề cần đào tạo, đến việc tổ chức dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, sử dụng lao động hoặc bao tiêu sản phẩm cho người sau học nghề. Đặc biệt, huyện Phong Điền đã gắn kết chặt chẽ giữa địa phương, cơ sở đào tạo và cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao năng lực đào tạo cho các cơ sở dạy nghề.
Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Phong Điền đã tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 1.054 lao động, trong đó TTDN  huyện đào tạo 209 lao động với các ngành nghề: Sửa chữa máy kéo, may công nghiệp, chăn nuôi gia cầm, gia súc, trồng, chăm sóc, khai thác cao su, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ném. Hiện nay, TTDN Phong Điền đang mở các lớp nghề may công nghiệp, các nhóm nghề điện tại Trung tâm, lớp dạy nghề kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném cho lao động nông thôn tại xã Điền Hương. Để NLĐ sau khi kết thúc khóa học có thể tìm được việc làm, có thu nhập ổn định, TTDN Phong Điền đã liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho các ngành phi nông nghiệp; tập trung đào tạo các nghề phù hợp với lao động địa phương và điều kiện tuyển dụng của các DN, cơ sở sản xuất trên địa bàn, kết hợp các mô hình sản xuất có hiệu quả cho các ngành nông nghiệp vốn là thế mạnh của địa phương.
Tuy nhiên, trong công tác tuyển sinh và đào tạo nghề, vấn đề đầu ra cho các nghề thuộc nhóm ngành điện và một số nghề đào tạo ngắn hạn ở huyện Phong Điền hiện còn gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Đỗ Tình, Giám đốc TTDN Phong Điền kiến nghị: “Trong thời gian tới, Nhà nước nên có những thay đổi trong chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chẳng hạn một học viên có thể học từ 2 đến 3 nghề, có như vậy NLĐ mới có nhiều cơ hội việc làm sau khi học nghề”.
Xem