Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sở LĐTBXH Hòa Bình trả lời phản ánh về chi trả trợ cấp thôi việc

27/03/2014

Ông Nguyễn Duy Khánh (duykhanhgthb@...) làm việc tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hòa Bình từ tháng 3/1994. Năm 2010, ông Khánh làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động.

Ông Khánh được Công ty quyết định cho chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/4/2010, được trả Sổ lao động và chốt Sổ BHXH đến hết ngày 31/3/2010.
Sau khi nghỉ việc, ông Khánh đã làm đơn đề nghị được trả trợ cấp thôi việc, nhưng không được giải quyết. Ông Khánh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường hợp của ông có được hưởng chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động không?
Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình có ý kiến phản hồi như sau:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hòa Bình về trường hợp của ông Khánh.
Theo đó, đại diện Công ty cho biết, khi được tiếp nhận vào làm việc (tháng 3/1994), ông Khánh có trình độ văn hóa lớp 9 phổ thông. Sau đó, Công ty đã tạo điều kiện cho ông Khánh đi học nghề, học các lớp nâng cao trình độ văn hóa, các lớp nghiệp vụ, quản lý Nhà nước. Trong thời gian ông Khánh đi học, công ty đã trả đầy đủ lương và mọi chế độ.
Tháng 3/2010, ông Khánh có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty để chuyển cơ quan khác. Theo Quyết định của Giám đốc Công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Khánh thì ông Khánh có trách nhiệm giải quyết các công việc tồn tại với công ty trước khi nhận Sổ lao động và Sổ BHXH.
Tháng 4/2010, ông Khánh chấm dứt hợp đồng lao động, được Công ty trả Sổ lao động, Sổ BHXH, các giấy tờ và tự nguyện không đòi hỏi các vấn đề liên quan khác.
Đồng thời căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2012 thì thời hiệu yêu cầu giải quyết của ông Khánh đã quá 3 năm 6 tháng (tính ngày ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động). 
Trên cơ sở này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã làm việc với ông Nguyễn Duy Khánh để giải thích, hướng dẫn các quy định hiện hành liên quan đến trường hợp của cá nhân ông Khánh.
 
Xem