Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiêu chuẩn được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

05/03/2014

Mẹ đẻ của ông Mai Văn Xuyên (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) có 2 người con là liệt sĩ, đang hưởng tiền trợ cấp tuất hàng tháng. Do gia đình gặp hỏa hoạn nên Bằng Tổ quốc ghi công của 2 liệt sĩ đã bị cháy, nhưng chưa được cấp lại. Vậy, mẹ của ông Xuyên có đủ tiêu chuẩn để được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng không?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước trả lời như sau:
Ông Mai Văn Xuyên có mẹ là bà Nguyễn Thị Chát, là mẹ của liệt sĩ Mai Văn Côn và liệt sĩ Mai Văn Cương, hiện đang cư ngụ tại xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Tháng 9/2013, ông Xuyên đại diện gia đình làm đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sĩ (do Bằng bị cháy). Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước đã căn cứ đơn và hồ sơ của 2 liệt sĩ hiện đang lưu trữ tại Sở, lập danh sách gửi Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ cấp lại Bằng cho thân nhân.
Tháng 2/2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước đã nhận được 11 Bằng Tổ quốc ghi công do Cục Người có công chuyển về trong đó có 2 Bằng Tổ quốc ghi công của gia đình ông Xuyên.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước đã lập danh sách cấp Bằng về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bù Gia Mập để cấp về cho bà Nguyễn Thị Chát. Đề nghị bà Nguyễn Thị Chát liên hệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bù Gia Mập nhận Bằng cấp lại và được hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Xem