Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ngãi trả lời phản ánh về cắt hưởng chế độ thương binh

21/02/2014

Theo phản ánh của ông Tạ Sơn Hải, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, ông Hải có thời gian tham gia quân ngũ, bị thương và được hưởng chế độ thương binh hạng ¼ từ năm 1975. Năm 1990, do có đơn phản ánh về việc hưởng chế độ thương binh đối với trường hợp của ông nên ông bị cắt hưởng chế độ này.

Ông Hải đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền, nhưng chưa được xem xét, giải quyết. Nay, ông Hải đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc công nhận thương binh đối với trường hợp của ông.
Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời như sau: 
Tháng 3/1988, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghĩa Bình (nay là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi) nhận được đơn phản ánh của nhân dân xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ tố cáo về việc ông Tạ Phải (tức Tạ Sơn Hải) quê quán: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Nghĩa Bình hưởng chính sách thương binh nặng ¼ là không đúng.
Qua đơn thư phản ánh kiến nghị của công dân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghĩa Bình tiến hành nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ ban đầu của ông Tạ Phải (Tạ Sơn Hải) lưu tại Sở và tiến hành xác minh tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa và xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ.
Theo đó, cuộc họp ngày 1/12/1988 tại UBND huyện Đức Phổ và ngày 4/11/1988 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghĩa Bình mời ông đến tham dự cuộc họp kết luận và ông đã thừa nhận: Trường hợp bị thương không rõ ràng, chứng lý thiếu cơ sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghĩa Bình đã cho ông thời gian đến cuối tháng 12/1988 (theo yêu cầu của ông) để bổ sung hồ sơ. Nhưng từ đó đến ngày 28/1/1989 ông Tạ Sơn Hải không bổ sung được giấy tờ nào để chứng minh cho việc làm nhiệm vụ cách mạng bị thương của ông.
Ngày 28/1/1989, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghĩa Bình đã có Thông báo số 30/LĐ-TBXH dừng trợ cấp và đến ngày 28/2/1989 Sở ra Quyết định số 42/LĐ-TBXH thôi trả trợ cấp cho ông Tạ Phải (Tạ Sơn Hải) kể từ ngày 1/2/1989. Từ đó đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi không nhận được bất cứ đơn khiếu nại nào về việc cắt chế độ trợ cấp thương binh của ông.
Theo quy định tại Điều 8; khoản 5, 6 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 và Điểm a, khoản 2, Điều 5; Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 04/2010/TT-CP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo do đơn không có chữ ký và điểm chỉ trực tiếp của người khiếu nại, mặt khác thời hiệu khiếu nại đã hết (90 ngày) được quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 và ông cũng không cung cấp bất cứ tài liệu, chứng cứ mới. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã có Phiếu trả lời đơn cho ông Tạ Sơn Hải để ông thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 
Xem