Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp với thương binh đồng thời bị nhiễm chất độc hóa học

15/01/2014

Ông Nguyễn Trọng Hợp (nguyentronghopsctn@g....) tham gia kháng chiến và bị thương vào năm 1969, với tỷ lệ thương tật là 28%. Năm 2003 ông Hợp được giám định lại sức khỏe, tỷ lệ thương tật mới là 55%. Tuy nhiên, từ đó đến nay ông Hợp không được hưởng trợ cấp thương tật mức 55% mà chỉ được hưởng ở mức 28% (1.840.000 đồng/tháng).

Ông Hợp cũng được xác nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa và 3 người con của ông hiện được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 1.110.000 đồng/người. Ông Hợp hỏi, việc hưởng chế độ, chính sách như vậy có đúng quy định không?
Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau: .
Theo quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ, trường hợp của ông là thương binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp mức 1.840.000 đồng; con đẻ của ông nếu bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt thì được hưởng mức trợ cấp 1.110.000 đồng, nếu bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt thì được hưởng mức trợ cấp 622.000 đồng.
Cũng theo quy định tại văn bản nêu trên, thương binh được hưởng trợ cấp theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật cụ thể như sau:
- Suy giảm khả năng lao động do thương tật 28% được hưởng trợ cấp thương tật mức 997.000đồng
- Suy giảm khả năng lao động do thương tật 55% được hưởng trợ cấp thương tật mức 1.958.000đồng.
Theo như ông Hợp phản ánh thì ông mới chỉ được hưởng chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà chưa được hưởng chế độ trợ cấp đối với thương binh. Đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang cư trú để được trả lời cụ thể căn cứ vào hồ sơ thực hiện chế độ đang quản lý.
 
Xem