Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đắk Lắk tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia

21/08/2014

Đắk Lắk đã và đang thực hiện chương trình dạy nghề và việc làm, chương trình giảm nghèo bền vững, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới…với tổng nguồn vốn đầu tư gần 262 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu của các chương trình đều đúng tiến độ, trong đó có nhiều chương trình giải ngân đạt cao như chương trình giáo dục, đào tạo, chương trình việc làm và dạy nghề…
Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk đã giải quyết việc làm mới cho hơn 13.000 lao động, dạy nghề cho gần 12.000 lao động ở nông thôn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tỉnh cũng chủ động lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các chương trình mục tiêu khác và cụ thể hóa mục tiêu chương trình giảm nghèo vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm. Qua đó giúp đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh tiếpcận ngày càng tốt hơn các dịch vụ xã hội, ổn định cuộc sống và có điều kiện vươn lên làm kinh tế để thoát nghèo. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã giải quyết cho trên 20.760 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Tỉnh cũng mua thẻ bảo hiểm y tế cấp miễn phí cho 583.800 người nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc các xã có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các địa phương, cho người dân không trông chờ, ỷ lại các dự án đầu tư của Nhà nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh đã huy động được trên 24.618 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó, vốn lồng ghép từ các dự án, các chương trình hơn 5.355 tỷ đồng, vốn tín dụng 11.660 tỷ đồng, còn lại là vốn đóng góp của các doanh nghiệp và của các hộ đồng bào các dân tộc. Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2015 có 38 trong tổng số 152 xã đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.Tỉnh đang chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng rà soát lại các chương trình, nhất là các chương trình có tỷ lệ giải ngân thấp để có biện pháp tháo gỡ, phấn đấu đến cuối năm 100% các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kế hoạch./.
Xem