Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh Hóa: Phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội

19/08/2014

Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền cùng đoàn công tác của Bộ đã thăm và làm việc tại Thanh Hoá. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và các cán bộ, nhân viên ngành LĐ-TB&XH Thanh Hóa.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, hiện nay Thanh Hoá đang còn là một tỉnh nghèo với 11/27 huyện miền núi với 223 xã miền núi, với trên 1 triệu người, trong đó có khoảng 600.000 đồng bào dân tộc thiểu số. Là tỉnh còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thanh Hóa, trong 7 tháng đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,6% cao nhất cùng kỳ trong 3 năm qua, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thuỷ sản đạt 4.017 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.553 tỷ đồng. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. Chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế (PEII) xếp thứ 6. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 9. Chỉ số nanưg lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 xếp thứ 8 cả nước. Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã giải quyết việc làm mới cho 33.910 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 5.230 người. Hệ thống dạy nghề tiếp tục được phát triển, toàn tỉnh có 102 cơ sở đào tạo nghề, đến nay đã tuyển sinh mới học nghề và dạy nghề được 35.089 người.
Thanh Hóa là địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân của nhân dân địa phương nơi đối tượng cư trú. Thực hiện theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay cơ bản các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tiến hành tổng rà soát trên địa bàn toàn huyện và sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2014. Tổng số đối tượng rà soát là 4.965 đối tượng, trong đó thực hiện đúng chế độ là 4.965 đối tượng đạt 100%; thực hiện sai chế độ là không có đối tượng nào. Đối tượng chưa được xem xét xác nhận người có công là 147 đối tượng. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2014, Thanh Hóa sẽ giải quyết việc làm mới cho 27.090 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 3,8%, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn còn 6,8%. Tuyển mới đào tạo nghề cho 19.911 người (đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 4.230 người), góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 37,4%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% trở lên. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: "Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi có ba vùng miền. Phát triển kinh tế của Thanh Hóa cũng có nhiều thuận lợi, đặc biệt là phát triển về giao thông, là một trong những tỉnh có giao thông thuận lợi từ đường bộ, đường biển, cho đến đường không Tiến tới Thanh Hóa tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao. Thu hút các nhà đầu tư về Thanh Hóa, chính là giải quyết việc làm cho nguồn lao động dồi dào của địa phương, tăng thu nhập xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững". 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: "Là một tỉnh có đối tượng chính sách đông với trên 150.000 người có công, trên 60.000 liệt sĩ, quả là rất khó khăn trong các vấn đề thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đến các đối tượng. Để có được kết quả trên, Thanh Hóa đã phải thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, trách nhiệm và công tâm đến tất cả các đối tượng chính sách. Đồng thời cũng là một tỉnh lớn, có nguồn lao động dồi dào, việc giải quyết việc làm cũng là một vấn đề khó khăn đối với Thanh Hóa. Chủ trương thu hút đầu tư về Thanh Hóa của tỉnh là một chủ trương lớn, đúng đắn, không chỉ tính đến việc phát triển kinh tế mà còn giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động địa phương. Cùng với tạo việc làm trong nước, tỉnh cũng nên quan tâm đến XKLĐ, vì XKLĐ không chỉ tạo việc làm mà còn tăng thu nhập cao cho chính người lao động và gia đình của họ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình 30a; các chế độ, chính sách đối với người nghèo, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, có hiệu quả, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, huy động nhiều nguồn lực nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững. Tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tranh chấp lao động. Phát triển kinh tế luôn gắn với các vấn đề an sinh xã hội".
Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có một số đề xuất với Bộ trưởng như: Tiếp tục cho đầu tư và khởi công xây dựng trường đào tạo xuất khẩu lao động đi làm việc tại Trung Đông vào năm 2015. Đầu tư cho Trường trung cấp nghề Nghi Sơn. Bổ sung 2 trường là Trường nghề Nghi Sơn và Trường CĐN Công nghiệp Thanh Hóa vào danh sách các trường đầu tư chất lượng cao. Tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thống nhất các chủ trương của Thanh Hóa và đề nghị các Cục, Vụ của Bộ triển khai các thủ tục giải quyết, còn các cấn đề khác bổ sung hồ sơ dự án đầy đủ để trình Chính phủ giải quyết.
Xem