Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp thai sản, dưỡng sức theo mức lương cũ hay mới?

29/07/2014

Theo phản ánh của ông Lê Sơn, chị gái ông Sơn nghỉ thai sản từ tháng 8/2013, đến tháng 2/2014 đi làm và được giải quyết chế độ thai sản, chế độ nghỉ dưỡng sức theo mức lương cơ sở là 1.050.000 đồng, mà không phải là 1.150.000 đồng. Ông Sơn hỏi, cơ quan BHXH giải quyết như vậy đúng hay sai?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì lao động nữ sinh con dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

Theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ thì “Mức lương tối thiểu chung làm căn cứ tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2013 được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên từ ngày 1/7/2013 trở đi, trợ cấp một lần khi sinh con và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội sẽ được tính trên mức lương cơ sở do Chính phủ quy định (hiện hành là 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ).

Xem