Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính phủ Singapore mở "ngân hàng việc làm" cho công dân

14/07/2014

Nhằm mang lại các cơ hội việc làm cho công dân là người bản địa đồng thời cân bằng số người nước ngoài làm việc, ngày 14/7, Chính phủ Singapore đã khai trương website giới thiệu việc làm cho những người quốc tịch Singapore và người cư trú dài hạn tại Quốc đảo Sư tử này. Trang web có tên gọi "Ngân hàng việc làm" do Cơ quan phát triển nhân lực (WDA) của Singapore khởi xướng

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8 tới, "Ngân hàng việc làm" là nơi các công ty có thể đăng thông báo tuyển dụng cho các vị trí như kế toán, ngân hàng, kỹ sư, khoa học và kinh doanh.
Theo quy định và đảm bảo sự công bằng, những thông báo này buộc phải công khai trên trang web ít nhất trong 14 ngày để tạo điều kiện cho người dân Singpore có thời gian tìm hiểu vị trí tuyển dụng. Qua thời hạn này, đơn vị có nhu cầu có thể lựa chọn lao động người nước ngoài cho vị trí đó.
Đối với người Singapore và người cư trú dài hạn, họ buộc phải mở một tài khoản riêng tại trang web "Ngân hàng việc làm," qua đó dễ dàng truy cập các thông tin và vị trí tuyển dụng.
Xem