Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

ASEAN đẩy mạnh các hoạt động thanh tra lao động

03/07/2014

Hội nghị Thanh tra Lao động Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 4 đã khai mạc ngày 3/7 tại Philippines.

Diễn ra trong hai ngày, hội nghị tập trung vào các nội dung chính gồm thảo luận về Các Quy tắc của ASEAN đối với hoạt động thanh tra lao động; đào tạo và nâng cao năng lực cho các thanh tra viên; những thách thức và giải pháp cụ thể đối với hoạt động thanh tra cũng như các vấn đề đang nổi lên.
Hội nghị lần này cũng chú trọng nội dung hoàn thiện các hướng dẫn về thanh tra lao động phù hợp với lực lượng nhân công mỗi nước cũng như đối với các ngành nghề tuyển dụng nhân lực là người nhập cư.
Bản hướng dẫn được xem là quy chuẩn giúp các nước thành viên ASEAN tìm ra cách thức bảo đảm quyền lợi cho người lao động bản địa và lao động nhập cư thông qua hoạt động thanh tra lao động.
Ngoài ra, những thách thức liên quan tới lĩnh vực lao động, tuổi và quy chế pháp lý đối của hai đối tượng lao động nói trên cũng là một nội dung được quan tâm.

Xem