Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

03/03/2013

Bà Viết Sơn (minhtuoi8787@...) làm việc tại 1 doanh nghiệp, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 1/2011 đến hết tháng 2/2012, sau đó nghỉ việc và dự kiến sinh vào tháng 8/2012, trong thời gian nghỉ việc bà Sơn không đóng BHXH. Vậy bà Sơn có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì?

Về vấn đề trên, xin trả lời thắc mắc bà Sơn như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn  tại Điểm 1, Mục II, Phần B, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội như sau:

Lao động nữ sinh con  phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp bà Viết Sơn làm việc tại 1 doanh nghiệp có thời gian tham gia và đóng BHXH  từ tháng 1/2011 đến hết tháng 2/2012. Tháng 3/2012 bà Sơn nghỉ việc và dự kiến sinh con vào tháng 8/2012. Từ khi nghỉ việc bà Sơn không đóng BHXH.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu bà Sơn sinh con vào một trong những ngày kể từ ngày 1/8/2012  đến ngày 14/8/2012, thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012. Trong khoảng thời gian này, bà Sơn đã đóng BHXH từ tháng 8/2011 đến hết tháng 2/2012 là trường hợp “đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh” nên bà Sơn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Nếu bà Sơn sinh con vào một trong những ngày kể từ ngày 15/8/2012 đến ngày 31/8/2012, thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2012. Trong khoảng thời gian này, bà Sơn đã đóng BHXH từ tháng 9/2011 đến hết tháng 2/2012 là trường hợp “đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh” nên bà Sơn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Nếu bà Sơn sinh con không đúng dự kiến vào tháng 8/2012, thì thời gian sinh con từ ngày 15/9/2012 trở đi, bà sẽ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, khi sinh con đúng dự kiến vào tháng 8/2012, bà Sơn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con bằng 4 tháng tiền lương đóng BHXH và  trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương tối thiểu chung.

Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ                 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 53, Nghị định 152/2006/NĐ-CP thì hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con  của người lao động không còn quan hệ lao động, đã thôi việc trước thời điểm sinh con, gồm có:

- Sổ BHXH của người mẹ thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con.

- Đơn của người sinh con (theo mẫu);

Nộp hồ sơ tại BHXH cấp huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đã đóng BHXH. Thời hạn giải quyết trong 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Xem