Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghỉ dưỡng sinh, BHXH áp dụng tạm thời theo mức cũ

04/11/2013

Bà Trần Thị Kim Phượng (Phuong886@...), là nhân viên của 1 Công ty tại tỉnh Đồng Nai, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh từ ngày 8/7/2013 đến ngày 12/7/2013 và được cơ quan BHXH thanh toán tiền 5 ngày nghỉ dưỡng theo mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng.

Theo bà Phượng được biết, theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ thì từ ngày 1/7/2013, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1.150.000 đồng/tháng và cơ quan BHXH đã thu tiền BHXH hàng tháng của người lao động theo mức lương cơ sở này.

Bà Phượng hỏi, cơ quan BHXH thanh toán tiền nghỉ dưỡng của bà như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì lao động nữ sau khi sinh con, nếu sức khỏe còn yếu được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày tùy theo tình trạng và số con khi sinh. Mức hưởng bằng 25% mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) nếu nghỉ tại gia đình; 40% nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Kể từ khi Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực (ngày 1/5/2013), về quy định tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước có thay đổi (tự xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương). Trong khi đó, Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chỉ áp dụng tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp… (không áp dụng đối với các doanh nghiệp).

Từ những quy định nêu trên, có nội dung liên quan và vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH nói chung và riêng với việc tính mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với người lao động. Những vấn đề vướng mắc, BHXH Việt Nam đã tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về BHXH và sau khi có quy định cụ thể sẽ hướng dẫn thực hiện thống nhất trong cả nước.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH của người lao động được kịp thời khi chưa có quy định, cơ quan BHXH tạm thời tính hưởng các chế độ BHXH, trong đó có chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo mức cũ. Khi có quy định, sẽ căn cứ để tính và điều chỉnh lại mức hưởng đảm bảo đầy đủ theo quy định để trả cho người lao động.

Xem