Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quý I năm 2012, Đồng Nai giải quyết việc làm cho gần 23.000 lao động

18/04/2012

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai, trong quý I năm 2012, toàn tỉnh có 22.662 lao động được giải quyết việc làm, tăng 1,04% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, giải quyết việc làm thông qua chương trình phát triển kinh tế xã hội là 22.532 người.

Nhiều lao động tìm được việc làm thông qua Chợ việc làm

Bên cạnh đó, có 100 lao động được vay vốn giải quyết việc làm, 30 lao động được đưa đi học nghề và làm việc tại nước ngoài.  

Được biết, trong quý I năm 2012, tỉnh đã cấp sổ lao động cho 6.124 người của 30 doanh nghiệp, đăng ký 26 nội quy lao động và 13 thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức 3 phiên giao dịch việc thu hút 3.550 lượt người tham gia và 36 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động. Kết quả đã có 3.037 lượt người được tư vấn và 1.037 hồ sơ đăng ký việc làm được tiếp nhận.


Xem