Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: "Tết vì người nghèo" - Cuộc vận động nhân văn

03/02/2012

Mỗi dịp Tết đến, Ủy ban MTTQ tỉnh lại phối hợp triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Tết vì người nghèo" với mục tiêu để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Xuân mới. Trước thềm năm mới, phóng viên (PV) Báo Bắc Giang đã phỏng vấn ông Ngô Sách Thực - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xung quanh Cuộc vận động này.

PV: Thưa ông, "Tết vì người nghèo" là cuộc vận động lớn được triển khai nhiều năm nay, xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa?

Ông Ngô Sách Thực: Cuộc vận động "Tết vì người nghèo" được Uỷ ban MTTQ  các cấp trong tỉnh chủ trì phát động từ năm 2005. Với mục đích tuyên truyền, vận động các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiết kiệm chi tiêu, bớt một phần thu nhập để ủng hộ giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân da cam/điôxin… Phấn đấu bảo đảm cho các đối tượng trên đều được quan tâm giúp đỡ về vật chất, để có điều kiện vui Xuân, đón Tết cùng cộng đồng. Thông qua đó góp phần tạo ra không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên hộ nghèo phấn đấu vươn lên. 

PV: Để thực hiện tốt hoạt động này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn, phối hợp triển khai cuộc vận động như thế nào, thưa ông ?

Ông Ngô Sách Thực: Để cuộc vận động "Tết vì người nghèo" đạt kết quả, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất sớm với Thường trực Tỉnh uỷ, các cấp uỷ Đảng; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang; MTTQ - Ban vận động "Ngày vì người nghèo" các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện. Làm tốt các bước điều tra, nắm tình hình, thực trạng hộ nghèo và tiến hành bình xét dân chủ, công khai. Phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng xây dựng kế hoạch cụ thể như thời gian vận động, công tác tuyên truyền, tổ chức đăng ký ủng hộ… Đặc biệt, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò trung tâm tổng hợp, điều phối, hướng dẫn các đơn vị thăm, tặng quà, bảo đảm thời gian, giá trị quà tặng phù hợp với tình hình thực tế, tránh tình trạng chồng chéo; quan tâm chú ý tới các đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt ở vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Kết thúc mỗi đợt vận động, hàng năm đều có tổng hợp báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

PV: Được biết với sự nỗ lực của cả  hệ thống chính trị, thời điểm này mục tiêu để mọi người, mọi nhà đều có Tết đã gần đi đến đích, ông có thể chia sẻ niềm vui này?

Ông Ngô Sách Thực: Theo báo cáo bước đầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban vận động "Ngày vì người nghèo" các cấp; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đã có hơn 40 doanh nghiệp đầu mối, hơn 60 cơ quan, đoàn thể tỉnh và MTTQ 10/10 huyện, thành phố tổ chức thăm, tặng hơn 30 nghìn suất quà tương đương 9 tỷ đồng. Như vậy, khoảng 47% hộ nghèo trong tỉnh hiện đã được tặng quà Tết. Chúng tôi rất vui mừng bởi hàng chục nghìn hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn được cộng đồng quan tâm, động viên, chia sẻ để có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết. Thay mặt Ban Thường trực - Ban vận động "Ngày vì người nghèo tỉnh Bắc Giang" xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, nhất là tấm lòng vàng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đã chung tay, góp sức làm cho cuộc vận động "Tết vì người nghèo" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt kết quả.

PV: Đạo lý của người Việt Nam là "Thương người như thể thương thân", "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"… với tư cách là cơ quan Thường trực cuộc vận động, để "Tết vì người nghèo"  hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa hơn, theo ông cần phải làm gì trong những năm tiếp theo ?

Ông Ngô Sách Thực: Cuộc vận động "Tết vì người nghèo" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, nét đẹp văn hoá dân tộc. Kết quả từ cuộc vận động đã góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Để cuộc vận động "Tết vì người nghèo" những năm tới đạt hiệu quả cao, theo tôi cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; coi công cuộc xoá đói giảm nghèo nói chung và việc chăm lo đời sống cho người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân,  của cả cộng đồng xã hội. MTTQ các cấp là cơ quan chủ trì, đơn vị thường trực nên cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu đề xuất với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đề cao hơn vai trò trung tâm điều phối, để mọi người, mọi nhà đều có Tết; đồng thời thực hiện tốt việc thông tin báo cáo, công khai, minh bạch kết quả cuộc vận động, tạo nên niềm tin, góp phần là chỗ dựa vững chắc của những đối tượng khó khăn trên địa bàn.

PV: Xin cảm ơn ông!

Xem