Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Huyện Đông Hải: Làm tốt các chính sách, chương trình hỗ trợ hộ nghèo

25/06/2013

Có thể nói, một trong những thành công trong công tác giảm nghèo trong thời gian qua ở huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) là nhờ tập trung làm tốt các chính sách, chương trình hỗ trợ hộ nghèo. Trong đó, có việc nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng và đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, tồn tại trước đây, nhất là việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Ưu tiên gia đình chính sách

Năm 2012, gia đình chính sách là một trong những đối tượng được Đảng bộ và nhân dân huyện ưu tiên chăm lo. Thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ cho các gia đình có công, gia đình chính sách nghèo, toàn huyện đã vận động hơn 6 tỷ đồng (đạt trên 200% kế hoạch) và xây dựng 166 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, thực hiện chi trả chế độ kịp thời, thường xuyên cho trên 20.890 đối tượng với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Đồng thời, phân công các ngành, đoàn thể, địa phương nhận phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh trên địa bàn.

Cùng với việc chăm lo tốt về vật chất, huyện Đông Hải còn quan tâm đến đời sống tinh thần của các gia đình chính sách. Ngoài việc tổ chức cho các đối tượng chính sách đi điều dưỡng, tham quan du lịch, huyện còn vận động các mạnh thường quân tặng 100 chiếc tivi cho các hộ chính sách nghèo chưa có phương tiện nghe nhìn với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hộ nghèo cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Trong đó, đào tạo nghề và giải quyết việc làm là một trong những việc làm được huyện tập trung đẩy mạnh. Năm qua, huyện Đông Hải đã mở 38 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với gần 1.150 người theo học; hỗ trợ, giải quyết việc làm mới cho trên 3.770 lao động. Riêng trong những tháng đầu năm 2013, huyện đã mở 16 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và thu hút gần 500 học viên.

Bà Tăng Thị Đém, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Đông Hải, cho biết: “Theo kế hoạch, năm 2013, huyện Đông Hải sẽ mở 20 lớp đào tạo nghề. Tuy nhiên, chỉ từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã mở 16 lớp với các nghề gắn với thế mạnh về kinh tế biển của huyện như: nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, thú y, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng… Ngoài ra, Trung tâm còn đào tạo thêm các nghề khác để giải quyết lao động nông nhàn và tăng thu nhập cho lao động nông thôn như nghề may, đan đát”.

Nâng cao chất lượng tín dụng

Theo đánh giá của UBND huyện Đông Hải, công tác tín dụng đầu tư cho hộ nghèo năm qua có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ nợ quá hạn, lãi đọng giảm. Có được kết quả trên là nhờ UBND huyện đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nhất là các chương trình đầu tư cho hộ nghèo. Và xã An Trạch A là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác này.

Tuy là một xã vùng sâu, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn và còn nhiều hộ nghèo, nhưng xã An Trạch A đã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn đầu tư và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý nguồn vốn đầu tư này. Cùng với việc phân bổ vốn đúng đối tượng, nhu cầu của từng mô hình sản xuất, Ban xóa đói giảm nghèo xã còn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội làm tốt công tác quản lý, xử lý rủi ro và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để hộ nghèo nâng cao ý thức, sử dụng đồng vốn vay hiệu quả… Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các tín dụng, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo. Nhờ vậy, nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả, không còn lãng phí như những năm trước đây, góp phần giúp 400 lượt hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. Nếu năm 2009, hộ nghèo của xã An Trạch A là 38,9%, thì đến cuối năm 2012 xuống còn 29,56%.

 

Với những kết quả mang lại khả quan, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Đông Hải sẽ nhân rộng cách làm này trong toàn huyện. Đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chương trình đầu tư cho hộ nghèo trong năm 2013. Qua đó, thực hiện đạt mục tiêu là giảm nghèo bền vững và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 4.500 lao động.

Xem