Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Đại triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội

25/06/2013

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) vừa triển khai thực hiện Chương trình hành động về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Trước mắt, huyện đã đưa ra nhiều hoạt động, chính sách ưu đãi đối với người có công, trong đó tập trung cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; tích cực vận động các tổ chức và cá nhân ủng hộ, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ cải thiện về nhà ở hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Phấn đấu đến năm 2015, giải quyết cơ bản về nhà ở đối với gia đình chính sách, và đến năm 2020, không còn hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Huyện thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ cấp xã hội theo quy định của Chính phủ cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ. Thực hiện có hiệu quả việc phòng tránh và cứu trợ kịp thời ứng phó với tác động xấu của thiên tai.Thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đầu tư mở rộng, thành lập cơ sở dạy nghề tư thục có chất lượng trên địa bàn huyện.

Huyện chú trọng công tác đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho người nghèo, đặc biệt là ở nông thôn nhằm phục vụ yêu cầu xuất khẩu lao động và cung cấp lao động có tay nghề cho các khu công nghiệp. Phấn đấu hàng năm giải quyết việc làm trên 1000 lao động.

Về bảo hiểm xã hội, huyện tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác bảo hiểm xã hội; rà soát thống kê tất cả doanh nghiệp, các đơn vị có sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động; tuyên truyền vận động, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Phấn đấu đến năm 2015, có 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế, năm 2020 có 90% dân số tham gia bảo hiểm.

Thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2012-2020 nhằm tạo dựng được môi trường sống an toàn, lành mạnh, đặc biệt nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhóm trẻ em có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, huyện còn đề ra nhiều chính sách bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, bảo đảm về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch cho người dân. Theo đó, huyện chú trọng phát triển mạng  lưới trường lớp, nhất là vùng xa, vùng khó khăn, tạo điều kiện cho 50% học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường vào năm 2015, 70% vào năm 2020.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện chuẩn hóa nhân viên y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kiện toàn mạng lưới thông tin giáo dục, truyền thông về sức khỏe, tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các loại hình truyền thông để nâng cao dân trí và y tế, khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe rộng khắp trong cộng đồng. Triển khai thực hiện Đề án cải thiện nhà ở cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, cải thiện điều kiện nhà ở cho cụm công nghiệp và học sinh, sinh viên.

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015, ưu tiên các xã nhiễm mặn. Chú trọng đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tại các xã điểm nông thôn mới. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng 3 nhà máy nước ngọt tại các xã Tam Hiệp, Thạnh Phước, Đại Hòa Lộc. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thủy lợi theo quy hoạch nhằm ngăn mặn, trữ ngọt khu vực hóa cục bộ ấp Bình Thạnh 3, ấp Bình Thạnh xã Thạnh Trị, khu vực Đê Tây xã Phú Long  nhằm góp phần đảm bảo nguồn nước sạch sông Ba Lai phục vụ nhân dân.

Phát triển nhanh, đa dạng hóa, khai thác có hiệu quả các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet song song với việc nâng cấp, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội nhất là đối với vùng sâu vùng xa nhằm giúp cho người dân kịp thời nắm bắt các thông tin cần thiết trong sản xuất đời sống, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.
Xem