Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

. Đào tạo chưa theo kịp nhu cầu

20/08/2004

Ông Nguyễn Hữu Lệ, chủ tịch TMA Solutions, cho biết cố gắng lắm công ty ông cũng chỉ đạt 14% chỉ tiêu tuyển dụng so với nhu cầu. Trong khi đó, ông Ngô Hùng Phưng, giám đốc Paragon Solutions Việt Nam, cho biết chỉ đạt 10%

Đó là số liệu do hai doanh nghiệp phần mềm sử dụng nguồn nhân lực lớn nhất TP HCM hiện nay đưa ra tại một buổi hội thảo về đáp ứng nguồn nhân lực cho nghành công nghiệp phần mềm. Điều này đã dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển của doanh nghiệp. Theo kết quả khảo sát tại 123 doanh nghiệp phần mềm tại TP HCM do công ty Phát triển phần mềm Quang trung thực hiện, trên 50% số doanh nghiệp cho biết đang thiếu lao động. Ngoài ra, 77 % số doanh nghiệp phải bỏ kinh phí và thời gian đào tạo sau khi tuyển dụng sinh viên từ các trường đại học. Theo ông Chu tiến Dũng, giám đốc QTSC, nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin được đào tạo hàng năm tại TPHCM luôn cao hơn mức cầu nhưng số người làm được việc ngay thì rất ít. Viêc doanh nghiệp phải đào tạo lại hoặc sau khi ra trường sinh viên chuyển sang làm những công việc trái ngành đã gây ra lãng phí cho xã hội. Trong khi đó, mặc dù doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng chỉ khoảng 10% cho biết họ sẵn sàng ký hợp đồng với các cơ sở đào tạo nhân lực để chuẩn bị nguồn nhân lực. Nhiều nguyên nhân đã được doanh nghiệp đưa ra như kế hoạch kinh doanh chưa ổn định, không có thói quen hoặc không đủ kinh phí hoặc chưa tin tưởng chất lượng nơi đào tạo. Theo ông Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, doanh nghiệp đang thụ hưởng thành quả đào tạo của xã hội nhưng lại chưa tham gia tích cực vào quá trình đào tạo này. Cụ thể là doanh nghiệp không có kế hoạch dài hạn trong tuyển dụng hoặc đào tạo, vì thế không đưa ra được nhu cầu cụ thể để các cơ sở đào tạo đáp ứng. Một nghịch lý khác được ông Nghĩa đưa ra là các trường đại học hiện đào tạo theo chưng trình khung của bộ nên rất khó khăn trong việc thay đổi. Trong khi đó, nghành công nghệ thông tin đang biến chuyển từng ngày, dễ làm cho chưng trình đào tạo trở lên lạc hậu. Trong điều kiện như thế, vai trò mờ nhạt của doanh nghiệp cũng góp phần làm lãng phí nguồn lực và chi phí của x ã hội. Theo ông Nghĩa, một hiệp hội doanh nghiệp ra đời là điều cần thiết để đưa ra được chuẩn yêu cầu về nghề của mình đến nhà đào tạo. Mặt khác, theo ông Nghĩa viêc đào tạo hiện nay đã có một số chuyển biến nhưng giữa chất lượng đào tạo và yêu cầu vẫn còn một khong cách khá lớn. Chẳng hạn, trong khi sinh viên các nghành khác được theo học thêm CNTT thì sinh viên ngành CNTT chưa được đào tạo về các kiến thức khác. Việc thiếu kiến thức nền tảng ngoài ngành CNTT đã làm hạn chế năng lực của họ. Liên kết còn mờ nhạt. Mối quan hệ cung - cầu hai bên đang có những biến chuyển tuy nhiên còn rất mờ nhạt. Chỉ mới dừng lại ở mức độ hợp tác chuyên gia, báo cáo chuyên đề hoặc tạo điều kiện cho sinh viên thực tập. Quan hệ đặt hàng đào tạo hoặc doanh nghiệp tài trợ để nhà trường đào tạo vẫn còn rất thấp. Công bằng mà nói thì một số doanh nghiệp đã tìm cách “ tự cứu minh” như ký hợp đồng với cơ sở đào tạo, tự đào tạo, thậm chí đưa ra đào tạo ở nước ngoài nhưng đó chỉ là những doanh nghiệp lớn, có nguồn tài chính vững chắc. Trong khi đó, đa số doanh nghiệp phần mềm Việt Nam mới phát triển từ vài năm nay và còn phụ thuộc vào thị trường gia công thì khó có được kế hoạch tuyển dụng như các cơ sở đào tạo kỳ vọng. Theo ông Chu Tiến Dũng, hai bên cần có sự liên kết trong kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phối hợp xây dựng chương trình đào tạo. Có như vậy mới hướng tới thoả mãn tiêu chuẩn tuyển dụng, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu phát triển cho nghành CNTT. Ông Nguyễn Hữu Lệ cho rằng các cơ sở đào tạo cần chủ động hơn nữa trong viêc hợp tác với doanh nghiệp như mời các chuyên gia từ doanh nghiệp thực hiện các chuyên đề như một môn học. “Nhà trường cũng cần có định hướng rõ ràng cho sinh viên về nghề nghiệp trước khi ra trường”- ông Lệ nói. Theo ông Suresh Subranaiam Pillai, giám đốc trường Đào tạo công nghệ thông tin Singapore tại TPHCM, bất cứ nhà đào tạo nào cũng đặt nhu cầu của nhà tuyển dụng làm trọng tâm. Vì vậy sự tham gia của doanh nghiệp sẽ giúp họ xây dựng được các chưng trình thiết thực. Lợi ích mang lại cũng sẽ chia cho cả ba bên: doanh
Xem