Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh Long: hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN” năm 2005

23/03/2005

Tin từ TTXVN, ngày 21/3/2005, tại Phòng cảnh sát PCCC Công an Vĩnh Long, gần 400 cán bộ, công nhân viên đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN” lần thứ 7 năm 2005 (từ 20 đến 26/3/2005) với thông điệp: không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo AT – VSLĐ, hình thành tác phong lao động công nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các vụ cháy nổ.

Trong “Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN” năm nay, Vĩnh Long tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức về ATVSLĐ - PCCN tại các địa bàn, lĩnh vực sản xuất có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp. Các chủ cơ sở, doanh nghiệp, người sử dụng lao động của tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương phổ biến đến người lao động các quy định, chính sách, trang bị đủ các phương tiện bảo hộ cho người lao động. Qua đợt kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN mùa khô năm 2005 tại 1 số địa bàn, khu vực và các doanh nghiệp ở Vĩnh Long, hầu hết các cơ sở, doanh nghiệp đã thành lập được lực lượng PCCN cơ sở, xây dựng phương án PCCC nhưng lại chưa triển khai tập huấn thường xuyên và tập dượt cụ thể các phương án PCCN đã xây dựng. Do vậy, không chỉ trong tuần lễ này mà thường xuyên trong năm, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN, các bảo hộ lao động tại các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, kể cả các cơ sở, đơn vị có chức năng mua bán, bảo quản, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.
Xem