Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cà Mau thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường

21/02/2005

Tỉnh Cà Mau đang thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên theo hướng bền vững trên nguyên tắc “mọi mặt kinh tế, xã hội và môi trường đều có lợi”.

Đặc biệt, tỉnh chú ý bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ tài nguyên rừng, hệ sinh thái ngập nước, môi trường biển; thu gom và xử lý triệt để các chất thải rắn nguy hại, giảm ô nhiễm không khí tại các khu đô thị, khu công nghiệp, xí nghiệp chế biến tôm đông lạnh; lập lại vệ sinh đô thị, phát huy vai trò đội quản lý môi trường đô thị các huyện, thành phố, thị xã, phường; đầu tư trang bị phương tiện, máy móc xử lý nước thải công nghiệp, chất thải rắn, y tế. Tỉnh bảo vệ môi trường nông nghiệp bằng cách hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, phân hoá học đúng quy trình kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật sản xuất nông sản sạch, các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hệ sinh thái vườn VAC, Biogas, VACR; tăng cường bảo vệ môi trường ven biển, nhất là vùng chịu nhiều tác động xấu của thiên tai, triều cường, xói lở. Tỉnh sắp xếp lại các làng nghề, hợp tác xã, làng cá, trang trại sản xuất tôm giống; vận động nhân dân trồng cây xanh ven bờ, đường giao thông, không vi phạm đến nguồn lợi tài nguyên rừng; tiếp tục lồng ghép các chương trình hoạt động ở khóm, ấp với hoạt động bảo vệ môi trường theo mô hình “ăn sạch, ở sạch, uống sạch”. Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày càng tăng, nhất là tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư sống ven sông rạch, nhất là tại các xí nghiệp chế biến tôm đông lạnh. Nguồn nước trên sông tại trung tâm thành phố Cà Mau và một số khu vực tồn đọng rác thải, nước thải vẫn chưa có biện pháp xử lý hiệu quả, nhiều khu chợ mới xây dựng chưa có bãi rác; nhiều đường phố tràn ngập nước thải, bụi đất, cỏ, rác không được dọn dẹp, thu gom ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của nhân dân và cảnh quan môi trường đô thị. Huỳnh Sử
Xem