Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh Long cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội

12/01/2005

Năm 2005, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch khai thác nguồn thu BHXH bắt buộc và BHYT tự nguyện 65 tỷ đồng, mở rộng BHYT toàn dân ở 16 xã, phường và thu hút 50% số học sinh trên địa bàn tham gia BHYT.

Hiện nay, trong Quy trình quản lý phát hành sổ, thẻ, phiếu khám chữa bệnh, thời gian thẩm định hồ sơ, BHXH Vĩnh Long thực hiện từ 1 ngày đến 5 ngày, thời gian cấp sổ từ 2 đến 5 ngày. Riêng việc tổ chức phát hành thẻ, phiếu khám chữa bệnh đối với đối tượng bắt buộc có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ sở với các phòng quản lý thu, phòng công nghệ thông tin để đến ngày thứ 4 cấp phát cho đơn vị sử dụng lao động. Việc chi trả, thực hiện các chính sách đau ốm, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ, nghỉ trợ cấp 1 lần… cũng rút ngắn thời gian từ 10 đến 15 ngày để đối tượng nhanh chóng được hưởng chế độ. BHXH Vĩnh Long đang củng cố hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát, ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc của tổ chức và cá nhân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Huỳnh Kim Phương
Xem