Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quận 10 - TPHCM: 80 DN nợ BHXH 2,5 tỉ đồng

30/12/2004

Đến nay, 755 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn quận 10 - TPHCM đã tham gia BHXH, BHYT cho 18.300 lao động (trong đó có 591 DN ngoài quốc doanh với 11.790 lao động) với số tiền 21 tỉ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 80 đơn vị nợ BHXH 2,5 tỉ đồng. Theo đánh giá của LĐLĐ quận 10, năm 2004, hầu hết các đơn vị đều có quan tâm thực hiện chính sách quy định, như: đăng ký sử dụng lao động, xây dựng thang bảng lương, ký hợp đồng lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động... Hữu Bắc

Xem