Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đảm bảo kinh phí bảo hiểm y tế người nghèo và khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi

23/12/2004

Phát biểu tại Hội thảo “Chế độ chính sách quản lý tài chính y tế và tổng kết công tác tài chính 2001 – 2004) do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 18/12 tại Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế, Tiến sĩ Dương Huy Liệu cho biết: năm 2005, ngành y tế đảm bảo đủ kinh phí cho Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo để mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo và hỗ trợ người cận nghèo nộp viện phí, cung cấp đủ kinh phí khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, theo định mức tối thiểu 75.000 đ/thẻ; Phí cho các dự án thuộc chương trình Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, bao gồm cả ngân sách sự nghiệp y tế và ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản.

Đảm bảo nguồn kinh phí chi trả các chế độ của người lao động, như tiền lương, chế độ phụ cấp và ưu tiên kinh phí đủ để chi trả các khoản nợ chế độ (tiền trực, phụ cấp từ các năm trước). Dành kinh phí cung cấp cho các nhu cầu cấp bách và chiến lược như: tăng cường y tế cơ sở khu vực biên giới, hải đảo thông qua Chương trình Quân dân y kết hợp; Thực hiện Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và các chiến lược khác của Chính phủ đề ra. Đối với việc thu viện phí, thực hiện giá tối thiểu về cơ bản không điều chỉnh; giá tối đa sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tự quyết định mức viện phí. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ và tài chính và tổ chức biên chế. Thực hiện đa dạng hoá các loại hình chăm sóc sức khoẻ nhân dân nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày một tốt hơn. Nguyễn Thị Thuý (TTXVN)
Xem