Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Tây: nhiều doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội lớn

16/12/2004

Đến đầu tháng 12/2004, toàn tỉnh Hà Tây có 70 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó có 44 đơn vị nợ đọng từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; 26 đơn vị nợ khó đòi trên 783 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp nhà nước có số nợ lớn như: Công ty công trình giao thông 124 nợ 458,6 triệu đồng. Công ty công trình giao thông 116 nợ 399,9 triệu đồng, Công ty thủy nông nợ 210,9 triệu đồng.. Nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số nợ BHXH từ hơn 4 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng. 15 xã thuộc các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và Thanh Oai cũng nợ BHXH với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Trước tình hình này, BHXH tỉnh Hà Tây đã cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn, đôn đốc thu, thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra, kiểm tra hoạt động BHXH ở các đơn vị và doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số nợ đọng lớn và kéo dài nhằm chấm dứt tình trạng cố tình nợ BHXH, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ông Bùi Ngọc Hà, Trưởng phòng thu BHXH Hà Tây cho biết: Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng BHXH là do một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá do BHXH huyện quản lý đã cố tình chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người lao động, để ngoài danh sách tham gia BHXH bắt buộc. Điển hình là Công ty giày Hà Tây để ngoài danh sách 817 lao động (chiếm hơn 90 tổng số lao động toàn đơn vị). Phương Nga (TTXVN)
Xem