Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ông Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ: “Thành công nổi bật là xuất khẩu lao động”

27/01/2005

Năm 2004 vừa qua, ngành Lao động – TBXH tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành nhiệm vụ với nhiều lĩnh vực được triển khai đồng bộ và toàn diện, khác hẳn những năm trước là chỉ tập trung vào một số công việc. Tuy nhiên, có một số lĩnh vực mà Phú thọ đã đạt được kết quả nổi bật không thể không nhắc tới, chẳng hạn như công tác tổ chức cán bộ.

Năm qua, ngành Lao động – TBXH là đơn vị đứng đầu của tỉnh trong việc luân chuyển được khá lớn số lượng cán bộ. Nhiều vị trí được sắp xếp, bố trí lại phù hợp với năng lực, trình độ của từng cá nhân nhằm hướng tới mục tiêu là công việc nào cũng được hoàn thành tốt và cá nhân nào cũng cống hiến được hết sức mình cho sự nghiệp chung của ngành. Hay về lĩnh vực xuất khẩu lao động, Sở đã đạt được chỉ tiêu chưa từng có là đưa gần 3.420 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. So với chỉ tiêu mà HĐND tỉnh Phú Thọ đề ra trong giai đoạn 2001-2005 đạt 1.500 người đi XKLĐ, thì đến nay đã cách xa rất nhiều. Trong 4 năm từ 2001 đến 2004, toàn tỉnh đã có 7.971 người đi XKLĐ. Trong XKLĐ, Phú Thọ đã luôn được đánh giá là địa phương có nhiều cái nhất như tỷ lệ rủi ro phải về nước trước thời hạn là thấp nhất (chỉ 2%), tỷ lệ lao động bỏ trốn ra ngoài làm việc thấp nhất ( trong 2 năm 2003-2004 chỉ có 60 người trốn), cường độ làm hộ chiếu nhanh nhất... Như vậy, đến nay, Phú Thọ đã có 254/273 xã có người đi XKLĐ, với thu nhập ở mức thấp nhất là 3 triệu VNĐ/người/tháng, thì số lao động này đã gửi về gia đình, quê hương từ 250 – 300 tỷ đồng/năm, góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, XĐGN nhanh và bền vững. Trong năm 2005 tới, để hoàn thành mục tiêu nâng tổng số người đi XKLĐ lên 10.000 người, Sở Lao động - TBXH Phú Thọ sẽ tập trung vào việc đào tạo nghề gắn với XKLĐ; cố gắng ban hành nhiều chính sách thông thoáng, hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số để họ có cơ hội tham gia XKLĐ; niêm yết công khai danh sách các doanh nghiệp, tên giám đốc, người đại diện và số điện thoại cố định cũng như di động của họ tại tất cả các trụ sở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh để người lao động trong tỉnh chủ động tìm hiểu, liên hệ. Đặc biệt, về vấn đề chống trốn, trong khi chờ đợi Chính phủ ban hành Nghị định, Sở Lao động – TBXH Phú Thọ đã làm việc với các ngành khối nội chính nghiên cứu và trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị quy định các biện pháp ngăn ngừa vấn nạn này. Ngoài ra, trong năm 2005 này, Phú Thọ cũng tập trung vào một số lĩnh vực như tăng cường quản lý việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, nhất là về lĩnh vực tiền lương, tiền công; đẩy mạnh xây dựng, đầu tư trang thiết bị cũng như đào tạo đội ngũ giáo viên cho các cơ sở dạy nghề; đào tạo, nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ lao động – TBXH cấp huyện. Cuối cùng, Phú Thọ rất mong muốn được Bộ quan tâm, giúp đỡ địa phương, giúp huyện bồi dưỡng kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực của ngành bởi đây là một điểm yếu từ lâu chưa khắc phục được./.
Xem