Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xuất khẩu lao động năm 2004 về đích trước một tháng

08/12/2004

Trong tháng 11/2004, cả nước có gần 7000 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Đài Loan tiếp tục là thị trường đứng đầu về số lượng tiếp nhận lao động Việt Nam với 4200 người, tiếp đó là Malaysia với 1100 người, Hàn Quốc 730 người, Lào 800 người, đặc biệt đã có thêm 50 lao động Việt Nam sang làm việc tại Anh. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã đưa tổng cộng 61.000 lao động đi làm việc nước ngoài. Như vậy, năm nay dù lĩnh vực xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ tiêu xuất khẩu lao động cả năm đã về đích trước 1 tháng (vượt chỉ tiêu cả năm là đưa 60.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và Xã hội)

Xem