Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung

08/09/2009

Trong 2 ngày từ 7 -8/9/2009, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung”. Tham dự, có lãnh đạo Vụ Pháp chế, đại diện lãnh đạo các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bà Rịa -Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh..

Ông Đặng Đức San – Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết: Mục đích của Hội thảo lần này nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp để hoàn thiện Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung để trình Chính phủ và Quốc hội phê chuẩn, dự kiến vào tháng 3 năm 2010. Dự thảo lần này có nhiều điểm mới dựa trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thực tiễn của các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, đây cũng làm cơ sở để bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Bộ luật Lao động hiện hành phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế hiện nay của đất nước.

Tại hội thảo, đại diện các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Đồng Nai, Long An, TP.Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhất trí cao với bản Dự thảo. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến còn thắc mắc xung quanh một số điều, khoản cần được xem xét và điều chỉnh lại để phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như: Về các điều, khoản tranh chấp lao động, đình công; các quy định về hợp đồng lao động chưa thể hiện cụ thể trong dự thảo. Dự thảo lần này không khống chế thời gian trong hợp đồng lao động (có mở hơn trước so với luật hiện hành); Nên thành lập Ủy ban quan hệ lao động; vấn đề xứ lý doanh nghiệp bỏ trốn, xử phạt hành chính nên đưa vào Bộ luật Lao động và quy định rõ cơ quan nào đứng ra giải quyết và xử lý các tổ chức, doan nghiệp nợ lương, BHXH của người lao động…vv./.

Xem