Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cần Thơ đầu tư 10 tỷ đồng nâng cao chất lượng công chức

10/11/2004

Nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực, Thành phố Cần Thơ đã quyết định đầu tư 10 tỷ đồng và tranh thủ các nguồn vốn khác để đưa 25 công chức đang làm việc tại các sở, ngành đi đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành ở nước ngoài trong năm 2005-2006.

Riêng năm 2005, thành phố sẽ đưa 14 công chức tham gia khoá học quản lý hành chính ngắn hạn ở ấn Độ, tuyển và đưa đào tạo 80 cử nhân học ở Học viện Hành chính quốc gia…Sau khi hoàn thành khoá học, số cử nhân, thạc sỹ trên sẽ được bổ nhiệm giữ trọng trách chuyên môn quan trọng ở các quận, huyện, sở, ngành./. Mỹ Hạnh (Tạp chí LĐXH)
Xem