Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành phố Hồ Chí Minh: Thành công trong công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và dạy nghề

25/02/2010

Theo ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, đầu năm 2009 tình hình kinh tế – xã hội của cả nước nói chung có rất nhiều khó khăn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng rơi và tình trạng đó. Theo đánh giá của các nhà kinh tế thì năm 2009 thành phố có thể không đạt giá trị tổng sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp sẽ rất cao (có thể lên đến hàng trăm ngàn người). Cuối năm 2008 đã có hơn 200 nghìn lao động bị thất nghiệp và hàng chục nghìn lao động thiếu việc làm. Tình trạng này tiếp tục kéo dài đến những tháng đầu năm 2009 với thêm 20 nghìn lao động mất việc và khoảng hơn 10 nghìn lao động thiếu việc làm. Mặc dù vậy, với chính sách kích cầu của Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, ráo riết của lãnh đạo thành phố, năm 2009 vừa qua không những số người bị mất việc đã có công ăn việc làm lại, mà thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra là giải quyết việc làm cho 270 nghìn lao động và hơn 120 nghìn lao động có việc làm mới.

Bên cnh đó, lĩnh vc xoá đói gim nghèo cũng đạt kết qu đáng k, hin tiêu chí nghèo ca thành ph là 12 triu đồng/người/năm. Theo kết qu điu tra năm 2004, thành ph có 12,3% h nghèo. Tính đến ngày 31/12/2009, tng s h nghèo toàn thành ph là 131.291 h (gim gn 50 nghìn h), chiếm 7,25% tng s h dân, d kiến đến cui năm 2010 thành ph s gim được 15 nghìn h nghèo na. Đây cũng là mt chương trình có th coi là thành công vì tiêu chí nghèo Thành ph H Chí Minh khá cao so vi các địa phương khác.

Mt đim na là đào to ngh cho người lao động, theo Ngh quyết ca Đảng b thành phđến 2010 s có 55% lao động qua đào to ngh, nhưng cui năm 2009 đã đạt ch tiêu nói trên, như vy là ch tiêu này đã được hoàn thành trước mt năm./.


Xem