Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự án Hệ thống an sinh xã hội Việt Nam

05/12/2012

Ngày 05/12/2012 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về Dự án an sinh xã hội Việt Nam. Tham dự hội thảo có ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH, ông Nguyễn Trọng Đàm – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, đại diện Ngân hàng thế giới và Unicef cùng các bộ ngành, các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng cho rằng hiện nay ở Việt Nam còn tồn tại rất nhiều chương trình trợ giúp xã hội khác nhau do nhiều cơ quan khác nhau thực hiện dẫn tới chồng chéo, tản mạn. Mục đích của cuộc hội thảo lần này nhằm đưa ra một chính sách tích hợp tổng thể, hợp nhất các chương trình, có hệ thống chi trả độc lậpvà quản lý thông tin hiệu quả.

Kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội cho thấy, họ chuyển từ hỗ trợ vùng nghèo sang hỗ trợ hộ nghèo, cải thiện việc xác định/lựa chọn đối tượng nghèo, cải thiện hệ thống đăng ký, đánh giá; phối hợp với các dự án về giáo dục và y tế; có hệ thống đăng ký và nhận diện dữ liệu dựa trên địa chỉ gia đình, đặc điểm hộ gia đình, chi tiêu hàng tháng …

Mục tiêu của dự án:

- - Hợp nhất các chương trình nhằm giảm số lượng, tăng chất lượng và hiệu quả

- - Thiết kế chương trình tốt hơn: xác định đối tượng cần trợ giúp chính xác và khách quan; chi trả đúng hạn và đúng đối tượng; có khả năng xác minh nhanh chóng đối tượng hưởng và quyết toán các khoản chi trả.

Những thách thức trong quá trình thực hiện dự án:

- - Đang có sự chồng chéo, phân tán, thiếu nhân lực của các chương trình trợ giúp xã hội hiện hành: Nghị định 49, 268, 67/13, 239 …

- - Việc chi trả trợ cấp hiện nây đang thiếu an toàn, chậm trễ, chưa có phương pháp xác định đúng đối tượng hưởng lợi.

- - Chưa có bộ cơ sở dữ liệu sử dụng chung, thể hiện ở chỗ không thể hợp nhất dữ liệu vì thiếu mã định danh duy nhất, mỗi địa phương thực hiện việc số hóa thông tin gia đình theo cách riêng …

- - Hệ thống quản lý thông tin hiện tại còn nhiều bất cập do hạn chế chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành, thiếu cơ sở giám sát hiệu quả giữa các bên tham gia, không có sự kết nối giữa các cấp.

Dự án An sinh xã hội Việt Nam được thành lập với mong muốn đảm bảo mức sống tối thiểu vào năm 2020; giảm nghèo và giảm khoảng cách nghèo giúp tăng thu nhập cho các gia đình nghèo để đầu tư vào trẻ em; đơn giản hóa các quy trình và chi trả nhanh hơn. Về lâu dài sẽ tạo ra hệ thống nền tảng để các chương trình trợ giúp xã hội khác có thể sử dụng.

Xem