Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

3.700 tỷ đồng thực hiện phòng, chống HIV/AIDS

06/09/2012

Ngày 31/8/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1202/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2015.

Chương trình nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là đến năm 2015, 60% người dân trong độ tuổi 15 đến 49 có hiểu biết đúng về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và phản đối những quan niệm sai lầm phổ biến về lây nhiễm HIV/AIDS; khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy xuống dưới 15%, nhóm người bán dâm dưới 5% và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới dưới 10%.

Chương trình cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2015, 70% người nhiễm HIV có nhu cầu điều trị bằng thuốc ARV tiếp cận được thuốc ARV.


Chương trình được thực hiện từ năm 2012 – 2015 với 4 dự án thành phần là:

- Dự án Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDSđặtmục tiêu là 60% người dân trong độ truổi 15 – 49 có hiểu biết đúng về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và phản đối những quan niệm sai lầm phổ biến về lây nhiễm HIV/AIDS.

- Dự án Giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV sẽ thiết lập hệ thống giám sát dịch HIV có khả năng dự báo xu hướng dịch HIV/AIDS ở từng địa phương cũng như toàn quốc.

- Dự án Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con với mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm HIV của trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV xuống dưới 5%.

- Dự ánTăng cường năng lực các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS sẽ nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan quản lý Chương trìnhmục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2015 là Bộ Y tế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem