Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2015, 60.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình

09/08/2012

Ngày 05/8/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1019/QĐ-TTg phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020.

Theo đó, nhằm mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân, tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế, xã hội, Đề án đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2012 - 2015 như: Hằng năm, khoảng 60.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp; 70% người khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ y tế; 70% trẻ em được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh…

Bên cạnh đó, Đề án cũng đặt ra một số các chỉ tiêu khác liên quan đến các hoạt động trợ giúp tiếp cận giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, trợ giúp tiếp cận, sử dụng và tham gia các công trình xây dựng, giao thông… Cụ thể, 60% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 250.000 người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp; ít nhất 50% công trình công cộng bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Đề án này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Xem