Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú cơ quan Bộ

19/05/2012

Ngày 18/5, Đảng bộ cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho 260 cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú của các chi đoàn các đơn vị có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ. Đồng chí Trịnh Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ chủ trì Hội nghị.


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Trí đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của lớp trẻ - những đoàn viên ưu tú hôm nay sau này sẽ đứng trong hàng ngũ của Đảng và quyết định đến sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Vì vậy, hội nghị góp phần xây dựng và củng cố chính tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng.

Tại hội nghị, các đoàn viên được nghe TS. Đặng Công Minh – Phó Vụ trưởng Vụ thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) với nội dung “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đồng chí Trịnh Minh Trí trình bày Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI./.


Xem