Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo bàn về ra Thông tư liên tịch quy định việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật

26/12/2011

Ngày 24/12/2011, tại Đồ Sơn - Hải Phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo họp bàn về ra Thông tư liên tịch quy định việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên (NCTN) vi phạm pháp luật. Tham gia Hội thảo có đại diện thuộc Bộ Công an, Tòa án Tối cao, Bộ LĐTBXH nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch trên để Lãnh đạo các Bộ, ngành ký ban hành.


Qua một số lần hội thảo về hệ thống chỉ tiêu, phương pháp thu thập, quản lý và sử dụng số liệu về NCTN, trong hội thảo lần này các đại biểu chủ yếu thảo luận về phụ lục hệ thống chỉ tiêu thông kê số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật và quy định các chỉ tiêu để các bộ, ngành thu thập và tổng hợp.

Cụ thể: chỉ số về tổng số NCTN vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính sẽ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp khi nhận được số liệu của Cơ quan Công an gửi sang. Chỉ số về số NCTN phạm tội bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng sẽ được Tòa án chịu trách nhiệm chính cung cấp thông tin. Chỉ số về số NCTN vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác so với NCTN vi phạm pháp luật sẽ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, hội thảo cũng đã thống nhất về mốc thời gian thu thập sẽ được báo cáo theo định kỳ 6 tháng. Các số liệu thu thập được sẽ được các ngành tự quản lý và trên nguyên tắc phối hợp cùng chia sẻ thông tin.

Sau Hội thảo một dự thảo thông tư liên tịch sẽ sớm được đưa ra lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và trình các cấp để ban hành trong thời gian tới.Xem