Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Gia Lai: Đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số

10/11/2004

Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp tỉnh Gia Lai quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số. Tỉnh khuyến khích các cán bộ đương chức và thanh, thiếu niên dân tộc đi học văn hoá. Trường chính trị tỉnh và Trung tâm giáo dục thường xuyên của các huyện mỗi năm mở 1 – 2 lớp đào tạo cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số chưa học hết phổ thông trung học. Sau khi học xong, về địa phương, các đối tượng này được bố trí công tác. Nhiều người chỉ sau 1 – 2 năm đã giữ các chức vụ chủ chốt ở xã. Mỗi năm, tỉnh cử từ 25 – 30 học sinh các xã thuộc vùng 3, hầu hết là người dân tộc I’rai và Bana đi học các trường đại học, cao đẳng. Năm 2004, tỉnh cử 35 em đi học tại Học việc Quân y. Cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tập trung được cấp học phí và tiền ăn ở trong thời gian học tập.

Khu vực hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, ngoài biên chế được giao hàng năm, tỉnh phân thêm từ 5 – 7% biên chế dự bị để tuyển dụng cán bộ dân tộc thiểu số, cấp huyện từ 10 – 15%. Hiện tại, ở các ban, ngành cấp tỉnh, cán bộ người dân tộc chiếm trên 5%, hai ngành giáo dục và y tế 9%, ở cấp huyện, cán bộ dân tộc chiếm trên 10%. 14 huyện, thị xã trong tỉnh đều có trường phổ thông dân tộc nội trú quy mô từ 200 – 250 học sinh. Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh có quy mô 400 học sinh. Hoàng Tiến (TTXVN)
Xem