Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh chủ trì Hội thảo "Xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra Lao động – Thương binh – Xã hội"

19/09/2012

Sáng 19/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức Hội thảo “Xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra Lao động – Thương binh – Xã hội” để lấy ý kiến cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Đề án.

Tới dự, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Bùi Hồng Lĩnh – Trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu Đề án, đại diện Thanh tra Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp cùng đại diện Văn phòng Lao động Quốc tế tại Hà Nội.
Với chức năng chính là đảm bảo các quy định của pháp luật được thực thi, Thanh tra lao động, thương binh và xã hội ngày càng trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy thực hiện pháp luật về lao động, người có công và xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động, góp phần làm cho quan hệ lao động hài hoà, ổn định, đảm bảo sự phát triển bền vững, đảm bảo công bằng trong các chính sách xã hội của Nhà nước và đảm bảo việc tổ chức thực hiện pháp luật có hiệu quả trong thực tiễn.

Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế đã và đang tạo ra cơ hội cho Thanh tra Lao động, Thương binh và Xã hội được giao lưu, học hỏi những bài học kinh nghiệm tốt của khu vực và quốc tế để vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam. Đồng thời, nó cũng mang lại nhiều thách thức để làm sao có thể tổ chức và hoạt động có hiệu quả. Trong nhiều năm qua, Thanh tra Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ hiệu quả từ các tổ chức quốc tế trong việc nâng cao năng lực tổ chức và thực hiện thanh tra, đặc biệt là tổ chức Lao động quốc tế ILO.

Với đội ngũ chuyên gia giỏi về vấn đề lao động và thanh tra lao động, ILO đã và đang giúp thanh tra Lao động Việt Nam từng bước nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về lao động. Tháng 2/2012, ILO đã hoàn thành đánh giá tổng thể về hệ thống thanh tra lao động Việt Nam và đã phát hành Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật về nhu cầu thanh tra lao động Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của thanh tra lao động, từ năm 2008 đến nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp cải thiện quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, trong đó có việc tăng cường năng lực hệ thống thanh tra lao động. Đến năm 2012, trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chính phủ đã chính thức đưa vào chương trình công tác của năm Đề án Tăng cường năng lực Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hội thảo là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế về thanh tra lao động và xin ý kiến các chuyên gia, các Bộ, ngành về Dự thảo Đề án Tăng cường năng lực Thanh tra lao động, tranh thủ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế đến từ ILO, UNICEF để hoàn thiện Đề án trình Chính phủ vào tháng 11 năm 2012. Các kiến nghị tại Hội thảo sẽ được xem xét, tiếp thu để xây dựng và hoàn thiện Đề án. Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bộ luật Lao động vừa mới được ban hành và sẽ có hiệu lực vào tháng 5 năm 2013; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Người có công có hiệu lực từ 01/9/2013. Một số Luật như Luật Bảo hiểm, Luật dạy nghề, Luật đưa Lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Bình đẳng giới và Luật Thanh tra đang được hoàn thiện.

Nội dung chính của hội thảo đề cập tới ba chủ đề: Sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, đối tượng của Đề án; Giải pháp và các hoạt động của Đề án và Lộ trình cũng như các điều kiện nhằm đảm bảo thực hiện Đề án và huy động kinh phí.

Xem