Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

15/10/2009

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa qua, các đơn vị trong ngành phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động quyên góp, hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, giúp các em “đủ ăn, đủ mặc” để đến trường.

Nhà xut bn Giáo dc đã đẩy mnh phong trào vn động hc sinh dùng sách giáo khoa cũ, t chc mua bán, quyên góp, tng sách giáo khoa cũ; tiếp tc thc hin chương trình tng sách giáo khoa cho hc sinh con thương binh, lit s; phi hp vi nhiu S Giáo dc và Đào to, Công ty Sách – Thiết b trường hc địa phương t chc các l tng sách giáo khoa cho hc sinh con thương binh, lit s. Kết qu, 71 nghìn b sách giáo khoa mi tr giá 7,5 t đồng đã được tng cho con thương binh, lit s trên c nước và 77 nghìn cun sách tr giá 1,6 t đồng được tng cho hc sinh nghèo. Vic thc hin gim 10% giá sách cho tt c hc sinh đã tiết kim cho gia đình các em 56 t đồng. Ngoài ra, cán b, công nhân viên Nhà Xut bn Giáo dc đã trích lương 114,4 triu đồng để đóng góp mua sách giáo khoa tng hc sinh nghèo và thư vin các trường hc và ng h 50 triu đồng tin đi đò cho hc sinh nghèo Cà Mau, tng hc bng tr giá 35 triu đồng cho nhng hc sinh nghèo vượt khó, có kết qu hc tp tt.

Sau mt năm phát động phong trào quyên góp giúp đỡ hc sinh vùng khó khăn, Công đoàn Giáo dc Vit Nam đã nhn được hơn 25 t đồng tin mt, trên 2 triu cun sách giáo khoa, sách tham kho, v viết; 459 nghìn đồ dùng dy hc, 36 nghìn b áo dài, 459 nghìn qun áo các loi; 3,9 tn qun áo m, 200 cp sách, 22 nghìn hin vt và quà tng như tivi, máy vi tính, xe đạp, áo phao… Mt s tnh đã t chc quyên góp và h tr các đơn v, nhà trường khó khăn ngay ti địa phương.

Hi Liên hip Ph n các tnh thành cũng đã tiến hành rà soát s tr em có hoàn cnh khó khăn, thiếu ăn, thiếu mc, thiếu sách v, đồ dùng hc tp để báo cáo vi cp u, chính quyn địa phương, đồng thi phi hp vi các ban, ngành, đoàn th có kế hoch h tr, vn động mt s hc sinh b hc tr li trường, t chc thăm và tng quà cho nhng hc sinh con em gia đình nghèo như: Bc Giang tng quà tr giá 37,8 triu đồng, Cà Mau 79,4 triu đồng và 24 xe đạp./.

Tho Lan

Xem