Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khánh Hoà: Nhiều hộ nghèo có nhà ở mới

10/11/2004

Khánh Hoà còn khoảng hơn 10.000 hộ đang ở nhà tranh tre dột nát, tạm bợ. Năm 2004, UBND tỉnh đã dành gần 30 tỷ đồng từ ngân sách địa phương xây dựng hơn 3.000 căn nhà cho các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc miền núi định canh, định cư. UBMTTQ các cấp đã huy động trên 1 tỷ đồng làm hơn 140 nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa gần 100 nhà tình nghĩa.

UBMTTQ tỉnh đã phát động phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo với mục tiêu: Hàng năm, mỗi doanh nghiệp, HTX xây dựng ít nhất 1 nhà “Đại đoàn kết”, mỗi khu dân cư góp phần kinh phí, nguyên vật liệu hoặc ngày công lao động xây dựng 1 nhà “Đại đoàn kết”. Sau 4 năm thực hiện, Quỹ vì người nghèo các cấp ở tỉnh Khánh Hoà đã huy động được hơn 4 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa hơn 700 nhà “Đại đoàn kết”. Tỉnh đã cấp gần 2.000 nhà “Đại đoàn kết” và nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo. Bá Hưng (TTXVN)
Xem