Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hỗ trợ kính phí xây mộ liệt sĩ

06/06/2019

Ngô Thị Cẩm Tú - Khối 1b, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh hỏi: Ông Nguyễn Kiện được công nhận là liệt sĩ năm 2016. Từ trước đến nay, mộ liệt sĩ an táng tại địa phương do gia đình, dòng họ quản lý. Nay, thân nhân liệt sĩ làm đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ (mộ liệt sĩ không thực hiện di chuyển). Vậy, thân nhân liệt sĩ có được hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ theo quy định của pháp luật không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp liệt sĩ Nguyễn Kiện được suy tôn năm 2016. Từ trước đến nay, mộ liệt sĩ an táng tại địa phương do gia đình, dòng họ quản lý, không thực hiện di chuyển. Nay thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng được hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ, đề nghị thân nhân liệt sĩ liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có mộ liệt sĩ để kiểm tra nếu chưa thực hiện hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ liệt sĩ thì thực hiện hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ liệt sĩ theo quy định.

Xem