Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ đối với thân nhân người có công với cách mạng

16/05/2019

Chị Trần Thị Thu Thảo - 94, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre hỏi: Bác tôi tên là Trần Văn Vũ, thương binh loại 1. Mẹ tôi là người chăm sóc bác cho đến khi bác tôi chết. Xin hỏi, sau khi bác tôi chết, mẹ tôi có được hưởng chế độ gì không? Nhà nước có trợ cấp tiền mai táng không và mức trợ cấp bao nhiêu?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
Tại Điều 32 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định, khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.
 
Thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết thì thân nhân (gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con) được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng.
 
Do đó, nếu ông Trần Văn Vũ là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sau khi ông Vũ từ trần, mẹ của bà Thảo không thuộc diện giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng do mẹ của bà không phải thân nhân theo quy định đã nêu.
 
Trường hợp nếu mẹ bà là người tổ chức mai táng cho ông Vũ thì mẹ bà được nhận mai táng phí, mức mai táng phí theo quy định của BHXH tại thời điểm từ trần.
 
Xem