Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xét công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng

22/10/2018

Anh Phan Văn Hòa - Tỉnh Bến Tre hỏi: Bà tôi và người chồng trước có 3 người con, trong đó có 1 người con là liệt sĩ. Sau đó bà tái giá và người chồng sau cũng là liệt sĩ. Vậy, bà tôi có được công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng không?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định: Bà mẹ có 01 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ thuộc diện được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Căn cứ thông tin Ông cung cấp: Bà của Ông có 01 người con là liệt sĩ và có người chồng sau cũng là liệt sĩ nên thuộc diện xem xét công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định nêu trên./.

 

Xem