Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lao động ở nước ngoài phải đóng BHXH bắt buộc?

15/04/2016

Bà Nguyễn Phương - Quận Ba Đình, TP. Hà Nội hỏi: Chồng tôi hiện đang lao động ở Hàn Quốc, đã tham gia BHXH tự nguyện ở Việt Nam, thời gian tham gia được khoảng 1 năm, đã có sổ BHXH, hàng quý vẫn đóng tiền bảo hiểm tại BHXH quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Vậy, chồng tôi có phải đóng BHXH bắt buộc cho đối tượng lao động ở nước ngoài không hay tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hợp đồng sau thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:
- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tếp nâng cao tay nghề.
- Hợp đồng cá nhân.
Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp chồng bà Phương nếu đi làm việc ở Hàn Quốc theo một trong các loại hợp đồng nêu trên thì từ ngày 1/1/2016 (thời điểm thi hành Luật BHXH số 58/2014/QH13) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
 
Xem