Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2021 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2022

19/01/2022

Sáng ngày 17/1, tại trụ sở Bộ, Cục An toàn Lao động tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2021 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2022. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; Sở LĐTBXH, Trung tâm huấn luyện, kiểm định ATVSLĐ và đại diện một số tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao các kết quả công tác mà Cục An toàn lao động đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là các hoạt động tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách về ATVSLĐ; hoạt động truyền thông và tổ chức hiệu quả Tháng hành động về ATVSLĐ. Thứ trưởng cũng chỉ đạo trong năm 2022 công tác ATVSLĐ cần có nhiều đổi mới hơn, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng công tác tham mưu để Bộ trình Chính phủ, thường vụ quốc hội ban hành một số chính sách, văn bản quan trọng như  Nghị quyết về thời giờ làm thêm; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình quốc gia giai đoạn 2021 – 2026 (sau khi được Chính phủ ban hành); chú trọng tổ chức thực hiện đánh giá, tổng kết 05 năm thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Tổ chức hiệu quả Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động theo hướng đổi mới, hiệu quả, thiết thực; Đẩy mạnh triển khai các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhất là chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở địa phương, doanh nghiệp; Quan tâm đến công tác an toàn lao động trong quản lý sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hình thức thông tin tuyên truyền, ngoài các kênh truyền thống như báo chí, truyền hình bổ sung các kênh đa phương tiện khác nhau để truyền tải các thông tin, văn bản pháp luật sâu rộng đến với doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng.

930c5580d7b21aec43a3.jpg

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, sự giúp đỡ, phối hợp của các Vụ, Cục thuộc Bộ, các địa phương và các doanh nghiệp, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. 
Năm 2022, các Bộ, ngành cũng như các cấp chính quyền nhiều địa phương đã chú trọng quan tâm ưu tiên nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện các chính sách về an toàn vệ sinh lao động theo dõi sát sao tình hình TNLĐ, BNN, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác ATVSLĐ. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ đã được ban hành tương đối đầy đủ cả ở các lĩnh vực chuyên ngành. 
Các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ. Hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ cơ bản đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa các chính sách, đưa Luật đi vào cuộc sống và kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước và thực thi chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này ngày càng hiệu quả hơn. Cục trưởng Hà Tất Thắng cũng đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp cùng với cơ quan quản lý nhà nước của của các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách an toàn, vệ sinh lao động như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than- Khoáng sản VN, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực VN, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam… Các doanh nghiệp này đã có đóng góp nhiều trong việc tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, là cánh tay nối dài của công tác quản lý nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong triển khai pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở, doanh nghiệp đến người lao động. 

Tại buổi tổng kết, Phó Cục trưởng Chu Thị Hạnh đã thay mặt Cục báo cáo tổng quan các kết quả công tác ATVSLĐ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cục.
Năm 2021, Cục ATLĐ đã chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Cục đã tham mưu trình Bộ trình Chính phủ 01 Nghị quyết; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 01 Nghị quyết; trình Thủ Tướng Chính phủ phương án nghỉ lễ, tết năm 2022; trình Bộ ban hành 07 Thông tư; tổng hợp ý kiến tham gia chỉnh sửa Luật ATVSLĐ năm 2015; tham mưu, đề xuất các giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc, nhất là các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid -19 trong cộng đồng, nơi làm việc, các khu công nghiệp, doanh nghiệp, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tham mưu cho Bộ trình Chính phủ chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm kịp thời hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết  định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Theo đó áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về ATVSLĐ.
Công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được thực hiện trên cơ sở Luật An toàn vệ sinh lao động và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong năm qua, các doanh nghiệp trên toàn quốc đã tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định về quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nói chung và công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động nói riêng. 

949bc87c10b0ddee84a1_1.jpg
Công tác thanh tra, kiểm các doanh nghiệp và các tổ chức kiểm định đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, trong khu vực không có quan hệ lao động, công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho máy, thiết bị vẫn chưa được quan tâm. Phần lớn các thiết bị trong khu vực này chưa được kiểm định để đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là do người sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong khu vực này thiếu kinh phí, thiếu kiến thức về pháp luật và kỹ thuật an toàn; lực lượng quản lý nhà nước về an toàn lao động tại các địa phương còn mỏng và chưa quan tâm đến khu vực này. Đến năm 2021, có 169 tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đang hoạt động; số lượng kiểm định viên được cấp chứng chỉ là 1070 người. 
Các tổ chức kiểm định thường xuyên được Sở LĐTBXH, Thanh tra Bộ, Thanh tra Cục thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung ứng dịch vụ. 
Năm 2021, do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, hoạt động của doanh nghiệp cũng như công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cũng bị ảnh hưởng lớn do việc phải hạn chế di chuyển. Theo báo cáo chưa đầy đủ từ 70/169 tổ chức hoạt động kiểm định KTAT năm 2021, tổng số máy, thiết bị được kiểm định là 245.115 máy, thiết bị.
Việc tổ chức đánh giá hồ sơ, thẩm định, cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định được thực hiện công khai, minh bạch có sư tham gia của Thanh tra Bộ và Sở LĐTBXH địa phương theo đúng quy trình của Bộ. Năm 2021 cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho 25 đơn vị, cấp chứng chỉ kiểm định viên cho 95 kiểm định viên, không có hồ sơ nào bị xử lý chậm, muộn thời hạn giải quyết. 
Qua đánh giá những năm gần đây, sau khi thực hiện việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn lao động, việc các doanh nghiệp tiếp cận cung ứng dịch vụ thuận lợi hơn, số lượng doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ tăng qua các năm. Tuy nhiên, có một số thách thức là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm định thành lập mới có xu hướng nhỏ về quy mô, năng lực, đòi hỏi cơ quan quản lý phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tăng cường công tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực kiểm định. Năm 2021, Cục An toàn lao động đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho 212 kiểm định viên.
Hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa: Triển khai Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng SPHH đối với các sản phẩm hàng hóa của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, Cục An toàn lao động và các Sở LĐTBXH đã giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu đối với sản phẩm thang máy cho 8867 lô hàng trong năm 2021. Hoạt động chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu được các đơn vị nhập khẩu tương đối tốt, quá trình kiểm tra chất lượng nhập khẩu đã phát hiện một số lô hàng không đạt yêu cầu chất lượng đề nghị xử lý, tiêu hủy. 
Năm 2021 đã thực hiện thủ tục công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho 36 chủng loại sản phẩm. Theo số liệu báo cáo từ 21 tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định, tính đến giữa tháng 12 năm 2021, số lượng sản phẩm, hàng hóa đã được các tổ chức chứng nhận hợp quy là 11.881.146 sản phẩm.
Về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: Công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tiếp tục được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chú trọng, quan tâm, dành nguồn lực thỏa đáng để tổ chức huấn luyện cho các nhóm theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, chủ động nhận biết được các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong khi làm việc từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh sự cố, giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở. 
Trong năm, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đơn vị đã chủ động kết hợp vừa thẩm định trực tiếp, vừa thẩm định trực tuyến và trình Bộ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 102 đơn vị (bao gồm cả cấp bổ sung). 
Theo báo cáo của các địa phương, doanh nghiệp, ước tính năm 2021 có khoảng 2 triệu người lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Trung tâm Quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động đã tổ chức huấn luyện, đào tạo theo chức năng 1.178 lớp với  64.378  lượt học viên; thực hiện quan trắc môi trường lao động cho 70 doanh nghiệp, với hàng nghìn điểm đo, mẫu đo góp phần giúp doanh nghiệp xác định các yếu tố vệ sinh vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhằm cải thiện điều kiện lao động; đã thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho 59 doanh nghiệp trên nhiều địa phương khác nhau với tổng số 1.775 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt các loại.
Về công tác thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, công tác thông tin tuyên tuyên truyền được nghiên cứu, đổi mới và thích ứng an toàn, thực hiện đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ thông qua hình thức tập huấn, hội thảo trực tuyến vừa triển khai các qui định về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ đồng thời vẫn đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 cho các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động và người lao động trước diễn biến phức tạp của  đại dịch Covid-19. Trong đó hoạt dộng Tháng Hành động về ATVSLĐ vẫn được triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. 
Theo báo cáo của các địa phương, hoạt động thông tin tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2021 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ quan báo, đài phát thanh và truyền hình ở Trung ương và địa phương đã liên tục phát gần 3.700 tin, bài, toạ đàm, phỏng vấn, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tuyên truyền trên các đài quận, huyện, xã, phường; hơn 960.000 tờ rơi, tranh áp phích và các ấn phẩm thông tin tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động được in, phát miễn phí tới doanh nghiệp, người lao động, tổ chức nhiều hoạt động thông tin, truyền thông đa dạng, phong phú góp phần truyền tải các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động đến với đông đảo tầng lớp nhân dân lao động trong cả nước.
Về công tác thanh tra và theo dõi tai nạn lao động, Cục đã tiến hành thanh tra 36 đơn vị, doanh nghiệp, qua các đoàn thanh tra đã có56 kiến nghị đối với các doanh nghiệp ban hành Quyết định xử phạt 06 đơn vị với số tiền 486 triệu.  Ngoài thanh tra theo kế hoạch, năm 2021 một số nội dung thanh tra được triển khai gồm  kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg; bên cạnh việc thanh tra theo kế hoạch của Bộ, đơn vị đã tham gia đoàn kiểm tra liên ngành trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các dự án đường cao tốc Bắc - Nam tại các địa phương có dự án đi qua. 
Trước những tồn tại, vi phạm, đơn vị đã kiểm tra, cập nhật thêm tình hình, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ký 12 văn bản chấn chỉnh đối với các hoạt động có vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, kịp thời chia sẻ, thăm hỏi, động viên người lao động, doanh nghiệp và địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, thủ tục hành chính và công tác “Một cửa”tại đơn vị : năm 2021, Cục An toàn lao động kiện toàn công chức làm việc tại bộ phận Một cửa; đẩy mạnh việc sử dụng eMolisa trong xử lý văn bản điện tử đến công chức và người lao động nhằm giúp cho việc xử lý văn bản nhanh, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; xây dựng phần mềm kết nối một cổng thông tin một cửa quốc gia xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện và kiểm định kỹ thuật ATLĐ, trong đó đơn vị đã triển khai nâng cấp và thông báo đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và dịch vụ công trực tuyến cấp chứng chỉ kiểm định viên. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ATVSLĐ vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tình hình tai nạn lao động vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương có nhiều người chết vì TNLĐ trong khu vực có quan hệ lao động như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hả Dương Bình Dương; Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ luôn được triển khai tích cực tuy nhiên số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra còn ít; kế hoạch thanh tra cũng phải điều chỉnh, nhiều doanh nghiệp xin dừng, hoãn thanh tra do ảnh hưởng bởi tình hình Covid 19; việc tổng kết đánh giá thực thi Luật an toàn, vệ sinh lao động gặp nhiều khó khăn do rơi vào thời gian dịch Covid-19 khiến việc báo cáo từ các đơn vị, tổ chức chậm trễ. Đặc biệt là chưa tổ chức được hội nghị lấy ý kiến tổng kết, đánh giá thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động; Việc triển khai các hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn do dịch bệnh nên số lượng người được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ và lần đầu giảm so với các năm trước; công tác An toàn, vệ sinh lao động ở khu vực không có quan hệ lao động còn hạn chế do các địa phương chưa quan tâm nhiều và chưa bố trí đủ nguồn lực, thậm chí có nơi còn chưa bố trí để triển khai.
Xem