Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lào Cai: hỗ trợ việc làm cho người lao động dân tộc thiểu số

10/12/2021

Theo số liệu thống kê, hiện nay tỉnh Lào Cai có hơn 70% lao động là người dân tộc thiểu số tập trung ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chính vì vậy, công tác đào tạo nghề gắn với thực tế vùng miền, tạo điều kiện cho lao động phát triển luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm và coi đó là động lực xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

 Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lào Cai, trong năm 2020 và 2021, tỉnh đã thực hiện cho vay hơn 4.000 dự án, với số tiền cho vay hơn 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt trong phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động.

Để giải quyết việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn vùng cao, vùng sâu, Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai đã hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố chủ động khảo sát nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Các cơ sở giáo dục, dạy nghề tập trung vào các ngành sản xuất truyền thống sẵn có như: kỹ thuật trồng và khai thác rừng trồng, chế biến lâm sản, trồng rau an toàn, hướng tới phát triển các lĩnh vực ngành nghề mới như du lịch cộng đồng, kỹ thuật xây dựng…
Bên cạnh đó, liên kết với các trường cao đẳng nghề có chất lượng đào tạo tốt trong và ngoài tỉnh để đào tạo nghề trình độ trung cấp song song với học văn hóa trung học phổ thông, bảo đảm cho học viên vừa có bằng trung cấp nghề, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, nhờ vậy đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, nâng cao khả năng tạo việc làm cho học viên, nhất là người dân tộc thiểu số.
123456.jpg
Ảnh minh họa
Hiện tại, tỉnh Lào Cai có 14 cơ sở giáo dục, đào tạo nghề nghiệp, với năng lực đào tạo khoảng 9.500 lao động/năm, bên cạnh đó liên kết với các cơ sở ngoài tỉnh đào tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động/năm. Trong 2 năm qua, hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho 28.000 người, trong đó có 21.000 người đã tìm được việc làm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức đào tạo cho hơn 20.000 lao động, trong đó có hơn 15.000 lao động đã có việc làm sau đào tạo, số còn lại tự tạo việc làm.
Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai, ông Trương Hồng Trường cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tại Lào Cai đã có khoảng 700 vị trí việc làm được kết nối thành công thông qua gần 60 phiên giới thiệu; 65% trong số đó dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số; thu nhập tối thiểu hàng tháng của mỗi lao động vào khoảng 7-8 triệu đồng. Ngoài cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp trong tỉnh, nhiều vị trí việc làm được bố trí tại các đơn vị lớn ngoại tỉnh như Tổng công ty khoáng sản Vinacomin, Công ty Brother Việt Nam, Công ty Tinh Lợi Hải Dương, Công ty Gerniza Hải Phòng…, góp phần tích cực giải quyết việc làm và thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống người lao động ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu của tỉnh.
Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến năm 2025, Lào Cai phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt hơn 65%; số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 493.320 người, trong đó 66% lao động là người dân tộc thiểu số. Đồng thời giai đoạn này, Lào Cai đặt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động mạnh mẽ với 20.120 lao động từ lĩnh vực nông nghiệp chuyển sang lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
Theo Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh, ông Đinh Văn Thơ cho biết, để làm được điều đó, tỉnh sẽ tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, ưu tiên đào tạo cho lao động là người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động, phục vụ các dự án phát triển kinh tế của tỉnh và địa phương, bổ sung nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động dịch vụ việc làm, mở rộng thị trường lao động, quan tâm giải quyết việc làm và thu nhập cho lao động vùng giải phóng mặt bằng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở nông thôn, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục đầu tư chương trình giảm nghèo bền vững, trợ giúp thiết thực cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân cư còn nhiều khó khăn; đầu tư phát triển các thành phần kinh tế tư nhân, tăng cường phát triển các mô hình hợp tác xã. Đồng thời, tăng cường liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp, tập trung xây dựng các vùng sản xuất nông sản có ưu thế như dứa, quýt, chuối, cây ăn quả ôn đới, gắn với nhà máy chế biến nông sản để tạo việc làm tại chỗ cho người lao động ở địa phương.
 
 
Xem